Samarbeids­avtale med Rødt Oslo på plass - Fagforbundet

Samarbeids­avtale med Rødt Oslo på plass

img_0173.jpg
Samarbeidsavtalen med Rødt Oslo en realitet. (Foto: Steinar Ottesen/Fagforbundet Oslo)

Fagforbundet Oslo og Rødt Oslo har signert en historisk samarbeidsavtale. – Det er veldig naturlig med et formalisert samarbeid, sier leder av Rødt Oslo, Mikkel Øgrim.

Fagforbundet Oslo og Rødt Oslo skrev nylig under en samarbeidsavtale for første gang. I etterkant av at avtalen var underskrevet diskuterte begge parter politiske saker og det ble også feiret med en kakebit. Venstresiden i Oslo er samlet og klare for valgkampene som venter.

– Fagforbundet Oslo er godt fornøyd med at samarbeidsavtalen med Rødt Oslo er på plass. Nå har vi inngått samarbeidsavtaler med Oslo Arbeiderparti, Oslo SV og Rødt Oslo. Dette lover godt for fremtiden og vi ser frem til et godt fagpolitisk samarbeid. Det viktigste for Fagforbundet fremover er å ha en samlet venstreside som kjemper for en ny regjering og en ny politisk kurs frem mot valget i 2017, sier nestleder i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin.

En viktig avtale

– For oss er det viktig med en samarbeidsavtale fordi begge parter har felles interesser. For eksempel barnehageavtalen og søppelhåndteringen i Oslo som endelig har blitt en kommunal tjeneste. Det er naturlig med et formalisert samarbeid, sier leder av Rødt Oslo, Mikkel Øgrim.

– Rødt Oslo mener at samarbeidet med byrådet i Oslo fungerer godt. Vi vil ikke bytte ut flertallet i byrådet i 2019 og derfor er det også viktig at venstresiden samler seg for å vinne valg, sier Øgrim

Fagforbundet Oslo har inngått samarbeidsavtaler med Oslo Arbeiderparti, Oslo SV og Rødt Oslo.