Historisk samarbeidsavtale - Fagforbundet

Historisk samarbeidsavtale

img_0165.jpg
En historisk samarbeidsavtale mellom Fagforbundet Oslo og Oslo SV er en realitet. (Foto: Steinar Ottesen/Fagforbundet Oslo)

Fagforbundet Oslo og Oslo SV har for første gang inngått en samarbeidsavtale. Samarbeidet med venstresiden i Oslo er dermed ytterligere styrket.

Fagforbundet Oslo og Oslo SV er begge enige om at veien for å utvikle Oslo kommune gjøres best i fellesskap. Avtalen ble undertegnet 21. mars, og ytterligere et fagpolitisk samarbeid ble en realitet. I tillegg var det fruktbare samtaler om viktige politiske saker.

Samler kreftene på venstresiden

– Fagforbundet Oslo er godt fornøyd med at vi har signert en samarbeidsavtale og har en felles plattform med Oslo SV. Dette er et nytt steg for å samle kreftene som vil ha et anstendig arbeidsliv og styrke arbeidsmiljøloven og for Fagforbundet er det viktig å ha et samlet alternativ på rødgrønn side, sier nestleder i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin.

– Gode samarbeidspartnere er en styrke og vi er glade for dette samarbeidet. I tillegg får vi tilgang til fagkunnskap fra Fagforbundet Oslo, sier leder i Oslo SV, Sunniva Holmås Eidsvoll.

Samarbeid utvikler kommunen

Å skape felles arenaer mellom partier på venstresida og fagbevegelsen er viktig for alle som støtter våre kampsaker. Dette var en historisk og gledelig dag for både Oslo SV og Fagforbundet Oslo.

– Det er viktig å forankre og synliggjøre det fagpolitiske samarbeidet for å utvikle Oslo kommune videre. Nå er vi godt i gang med nyttig politisk utvikling, sier byrådssekretær Benjamin Endré Larsen.

Fagforbundet Oslo har inngått samarbeidsavtaler med Oslo Arbeiderparti, Oslo SV og Rødt Oslo.