Nytt nr. 26-2006: Sykehjemsmangel i Oslo - Fagforbundet

Nytt nr. 26-2006: Sykehjemsmangel i Oslo

Nok en gang er det mangelen på sykehjem i Oslo som står i fokus i Nytt. Nytt kan også melde om stadig flere i arbeid, flere medlemmer i Fagforbundet og kanskje en ny t-banestasjon?

SYKEHJEMSMANGEL

 

Mangelen på sykehjemsplasser er et tema som Nytt fra Fagforbundet Oslo har skrevet om mange ganger det siste året. Det ser ikke ut til at FRP og Høyre-byrådet klarer å ordne opp i problemene.

 

Sist uke kunne Aften melde at over 140 utskrivningsklare pasienter ligger på sykehus og venter på å få en sykehjemsplass i Oslo. I tillegg kommer alle som ikke har fått plass på sykehjem. Oslo kommune oppretter nå 10 nye kriseplasser, men det er fortsatt et godt stykke igjen før man har plass til alle som trenger det.

 

I følge de nasjonale retningslinjene skal det være sykehjemsplass til ca. 25% av de som er over 80 år. For at Oslo skal nå det målet trengs det 1200 nye plasser, har NRK Østlands-sendingen beregnet.

 

Byråd Listhaug (FRP) insisterer på at den nye sykehjemsetaten skal ordne opp i problemene. - Når ansvaret samles på et sted vil det bli lettere å se behovet for sykehjems-plasser i et overordnet perspektiv, sier Listhaug til Aften.

 

- Det er ikke lett å se hvorfor det skulle løse noen problemer, sier Arne Halaas, sekretær i Fagforbundet Oslo. - Vi får ingen nye sykehjemsplasser i Oslo fordi sykehjemmene blir samlet i en ny gedigen sykehjemsetat, fortsetter han. - Ansvaret er klart allerede i dag, det er det FRP og Høyre-byrådet som har. De må innse at det trengs flere plasser, ergo mer penger, for å løse problemene, avslutter han.

 

HOMANSBYEN STASJON?

 

Oslopakke 3, den nye planen for utbygging av vei- og kollektivtrafikken i Oslo, inneholder planer for en ny t-banestasjon i Homansbyen. 700 millioner skal etter planen brukes på å bygge den nye stasjonen mellom National-theateret og Majorstua.

Nå kommer kritikken, melder NRK Østlands-sendingen. Oslo Sporveier er skeptiske til nytten av stasjonen. De har pekt på at stasjonen ligger nær sentrum, og vil undergrave trikken som allerede går i Hegdehaugsveien.

 

Lite tyder på at Sporveiene vil få gjennomslag for sitt syn med det første. Oslopakke 3 er et bredt kompromiss mellom en rekke partier i Oslo og Akershus, og det skal mye til for å endre på kompromisset nå.

 

STADIG FLERE FÅR JOBB

 

Statistisk Sentralbyrå kom med gode nyheter i går. Det blir stadig færre arbeidsledige, og aldri har det vært så mange arbeidstakere i Norge.

 

Den største økningen kom i helse- og sosialsektoren. I løpet av de få månedene fra februar til mai fikk 17000 personer jobb i denne sektoren. Alt i alt er det nå 85000 registrerte arbeidsledige i landet, og det viktige arbeidet for at disse skal kommer i arbeid må fortsette.

 

FAGFORBUNDET VOKSER

 

Opp 2347 medlemmer. Det er en ganske god økning for Fagforbundet til nå i år. Den største økningen er det Akershus som har stått for, med 315 flere medlemmer enn ved årsskiftet. Fagforbundet Oslo har hatt en liten økning, men det må fortsat gjøres en god del verving for å ta igjen ververne i Akershus.

 

STRAMMER OPP INNKJØP

 

Nå skal rutinene for innkjøp i Oslos kommunale foretak strammes inn. Det er korrupsjonsavsløringene i Undervisningsbygg KF som er bakgrunnen for innstramningene, skriver Aftenposten.

 

Undervisningsbygg KF er en av Oslos største byggherrer, med årlige investeringer på over en milliard kroner. Aftenposten kunne i mars avsløre at en utro tjener i Undervisningsbygg hadde styrt kontrakter for minst 50 millioner kroner til en bekjent og tidligere forretnings-partner.

 

- De behandler veldig store beløp og har ofte forferderlig dårlig tid, sier byråd Grete Horntvedt til Aftenposten, når hun snakker om kommunale innkjøpere. Målet er at de nye rutinene skal begrense mulighetene for korrupsjon i kommunen.

 

KURS

 

Seksjonskonferanse Samferdsel og Teknisk

 

Tid:       tirsdag 22. august kl. 09.00

Sted:             Fagforbundet Oslos kurslokaler

 

Dagsorden:

Orientering fra SST-Oslo

Kurs for SST 2006

Arne Halaas orienterer om seksjonenes rolle i fagforeningen

Håndbok i seksjonsarbeide lokalt

Verving

Lærlinger i Oslo kommune, yrkespolitisk

Aktuelle saker kan komme på dagsorden

 

Veien til Fagbrev – Kontorfaget

Hvorfor og hvordan?

 

Målgruppe:       

Du som har 5 års bred kontorfaglig praksis de siste 10 år og ønsker å bli en mer attraktiv arbeidstaker overfor en ev. ny arbeidsgiver, samt få en bekreftelse på din realkompetanse. 

 

Fullmektiger, sekretærer, førstesekretærer m.fl. som ønsker å ta fagbrev innen kontorfaget/eventuelt vite litt mer om framgangsmåte osv.

 

Tid:       Onsdag 30. august kl. 09.00 - 12.00

Sted:            Fagforbundet Oslos kurslokaler

 

Innhold:

Krav til å gå opp til fagprøven

Krav til praksis og teori

Oppmelding til fagprøven

Foreleser:            Hilde Iren Husom

 

Gratis for medlemmer av Fagforbundet Oslo.

Husk påmelding til egen fagforening.

 

Påmeldingsfrist: mandag 14. august

 

ELEKTRONISK SAKSBEHANDLING

 

Målgruppe:            Aktuelt for alle som jobber med saksbehandling og/eller arkiv

 

Tid:       29. august kl. 09.00-15.30

Sted:            Fagforbundet Oslos kurslokaler

 

Innhold:

Dokumentbehandling. Offentlighetsvurdering. Arkivloven. Taushetsplikt og innsynsregler. Dokumentbehandlingsrutiner for person-sensitivt materiale.

 

Målsetting:            Etablere en nettverksgruppe på tvers av bydeler/etater og virksomheter hvor faget står i fokus og aktuelle tema blir tatt opp.

 

Foreleser:            Oslo Byarkiv

 

Gratis for medlemmer av Fagforbundet.

Husk påmelding til egen fagforening.

Søknadsfrist mandag 14.august.

Kurs i turnusplanlegging

Kurset har fokus på arbeidsmiljølovens bestemmelser og tillitsvalgtes rolle i godkjenning av turnusplaner, helge- og høytidsturnus.

 

Målgruppe er tillitsvalgte i fagforeningen med ansvar for godkjenning av turnuser

 

Tid: 25. - 27. september

Sted: Fagforbundet Oslos kurslokaler

 

Søknadsfrist: 7. september

 

Kurs om lærlingordningene

 

Kurset tar opp spørsmål vedrørende lærlingordninger, hvordan påvirke til inntak av lærlinger på arbeidsplasser, hva er en lærling og hvilke rettigheter og krav kan stilles

 

Målgruppe:             Lærlinger og tillitsvalgte som er opptatt av lærlingespørsmål

 

Tid:       1. september kl. 0900 - 1200

Sted:            Fagforbundet Oslos kurslokaler

 

Søknadsfrist:            18. august