Sommerjobb og rettigheter - Fagforbundet

Sommerjobb og rettigheter

Du har rettigheter selv om du har ung og bare har en sommerjobb. Fagforbundet jobber for at unge skal få ta del i et godt arbeidsliv, skriver Frode Jenssen, ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Oslo, i dette innlegget.

Hver sommer står ungdommer i kø for å få en fot innenfor et arbeidsmarked som ikke bare gir dem positive opplevelser. Ingen eller en dårlig arbeidskontrakt, lav lønn, ingen overtid- eller ubekvemstillegg og stor usikkerhet i forhold til hva som foreventes, er noe av det som møter unge i sommerjobb.


Du har rettigheter selv om du er ung og bare har en sommerjobb - eller en deltidsjobb. Noen arbeidsgivere synes å tro at ungdom er lette å utnytte, og at lov og regler ikke gjelder for alle.

Sett deg inn i dine rettigheter og plikter slik at du kan sikre deg mot useriøse arbeidsgivere.


Det viktigste er å få skrevet arbeidskontrakt - uansett hvor kort tid jobben varer. Da får du dokumentert blant annet hvilken lønn du skal ha, hva du skal gjøre og hvor ofte du skal jobbe. På denne måten minsker du  risikoen på å havne i ubehagelige situasjoner.

Fagforbundet jobber for at unge skal få ta del  i et godt arbeidsliv. Vi har tillitsvalgte i alle kommuner og ute på arbeidsplassene.

Fagforbundet ungdom har et særlig fokus på unge arbeidstakere, også de som jobber deltid, har sommerjobb eller er lærling. I årets tariffoppgjør ble
lønna for unge arbeidstakere økt,  og lærlinger i kommunene fikk bedre vilkår.


Et medlemskap i Fagforbundet er en billig forsikring for alle som er på vei inn i yrkeslivet. Gjennom medlemskapet sikrer du deg selv og egne interesser, men like viktig er det at du bidrar til
å bevare og styrke unge arbeidstakeres rettigheter.


Frode Jenssen        

Ungdomstillitsvalgt