Nytt nr. 25 - 2006: Får ikke lærlingeplass - Fagforbundet

Nytt nr. 25 - 2006: Får ikke lærlingeplass

1300 elever i Oslo og Akershus står uten lærlingeplass bare få uker før sommeren er over. Samtidig fortsetter 6-timersprosjektet i Trøndelag, og barnehagene mangler pedagogiske ledere.

FÅR IKKE LÆRLINGEPLASS

 

2 av 3 har ikke lærlingeplass. Det er situasjonen i Oslo og Akershus bare få uker før skoleåret begynner, melder Aften.

 

Alt i alt er det 1300 elever som ikke har fått læreplass, skriver avisa. Nå jobber man på spreng for å få kommuner og bedrifter til å ta inn lærlinger.

 

I følge Fagopplæringen i Oslo og Akershus er det vanskeligst å skaffe nok plasser i kommunale virksomheter. Særlig vanskelig er det for dem som skal ha lærlingeplass innen barne- og ungdomsarbeid, kontor og IKT. De som vil ha plass på elektriker- og bilfag sliter også.

 

Bydelene skylder på dårlig økonomi når de blir spurt om å tå imot lærlinger, sier Lars Juterud i Utdanningsetaten i Oslo til Aften. Konsekvensen er at en rekke unge mennesker i Oslo og Akershus ikke får fullført den utdanningen de har begynt på.

 

6-TIMERSDAG GIR GODE RESULTATER

 

Oppdal Skifer, den trønderske bedriften Dagens Næringsliv har fulgt i et halvt år, kan vise til gode resultater fra 6-timersdagen. Likevel er det usikkert om forsøket kommer til å bli en varig ordning, skriver Dagens Næringsliv.

 

To skift på 6 timer istedenfor et på åtte. Det var det nye systemet bedriften innførte i vinter. - dette ligner mer og mer en suksess er kommentaren til produksjonsleder Fossum.

 

De foreløpige resultatene viser at produksjonen er like stor med seks timer som med 7,5 timer, organisasjonen fungerer, bedriften har like store marginer som før, og de ansatte - som har akkordlønn - tjener like mye.

 

Nå som høsten begynner kommer den store testen for bedriften. Historisk har bedriften produsert mer om høsten, og det gjenstår å se om man klarer å følge opp det også i år. Den endelige avgjørelsen om å innføre sekstimers-dagen fast skal ikke tas før året er omme.

 

- Jeg kan ikke se noen grunn til at dette ikke skal fortsette, sier Kjell Ivar Heim, hoved-tillitsvalgt ved bedriften. Til Dagens Næringsliv sier han at han er overbevist om at sekstimersdagen blir en varig ordning ved bedriften.

 

MANGLER PEDAGOGISK PERSONALE

 

15% av barnehagene i Oslo og Akershus må gå på dispensasjon, fordi de ikke fyller lovens krav om at den pedagogiske lederen må være utdannet førskolelærer, melder NRK Østlands-sendingen. Nå vil Utdanningsforbundet fjerne muligheten til å gå på dispensasjon.

 

Kjersti Johansen, seksjonsleder for Kirke, Kultur og Oppvekst i Fagforbundet Oslo, mener at dette er feil vei å gå. - Vi har mange dyktige pedagogiske ledere som går på dispensasjon i dag, og det er ikke noe tvil om at de gjør en solid jobb, sier Johansen til Nytt fra Fagforbundet Oslo.

 

- Det vi trenger er verktøy som kan hjelpe folk med mange års erfaring fra barnehager med å få bevis på at de kan fungere som pedagogiske ledere, fortsetter Johansen.

- Kombinasjonen av realkompetanse og etterudanning gjør mange av disse godt kvalifiserte. Problemet i dag er at vi ikke har noe system som kan sikre at de kan det de skal. Får vi det, kan vi sikre et godt pedagogisk tilbud i barnehagene, avslutter Kjersti Johansen.


BLODFATTIG OSLO

 

Det var akutt krise på Oslo-sykehusene i begynnelsen av denne uka. Blodbanken hadde fått inn så lite blod at man var nødt til å utsette operasjoner, kunne VG melde.

 

En sommer med flere tragiske ulykker var alt som skulle til før mangelen ble alvorlig. Siden nyheten ble kjent har flere kommet til for å donere blod, og den akutte krisen er nå over. Likevel mangler Blodbanken fortsatt mer enn 300 poser blod, melder NRK Østlands-sendingen. Det betyr at det fortsatt trengs donorer for at lagrene blir fylt opp.

 

KURS

 

Veien til Fagbrev – Kontorfaget

Hvorfor og hvordan?

 

Målgruppe:       

Du som har 5 års bred kontorfaglig praksis de siste 10 år og ønsker å bli en mer attraktiv arbeidstaker overfor en ev. ny arbeidsgiver, samt få en bekreftelse på din realkompetanse. 

 

Fullmektiger, sekretærer, førstesekretærer m.fl. som ønsker å ta fagbrev innen kontorfaget/eventuelt vite litt mer om framgangsmåte osv.

 

Tid:       Onsdag 30. august kl. 09.00 - 12.00

Sted:    Fagforbundet Oslo - Haakon VII's gt. 5, 9.etg.

 

Innhold:

Krav til å gå opp til fagprøven

Krav til praksis og teori

Oppmelding til fagprøven

           

Foreleser:         Hilde Iren Husom

 

Kurset er gratis for medlemmer av Fag-forbundet Oslo.

HUSK PÅMELDING TIL EGEN FAGFORENING.

 

Påmeldingsfrist: mandag 14. august

 

ELEKTRONISK SAKSBEHANDLING

 

Målgruppe:        Aktuelt for alle som jobber med saksbehandling og/eller arkiv

 

Tid:       29. august kl. 09.00-15.30

 

Sted:    Fagforbundet Oslo - Haakon Vll's gt. 5 - 9. etg.

 

Innhold:

Dokumentbehandling. Offentlighetsvurdering. Arkivloven. Taushetsplikt og innsynsregler. Dokumentbehandlingsrutiner for personsensitivt materiale.

 

Målsetting:        Etablere en nettverksgruppe på tvers av bydeler/etater og virksomheter hvor faget står i fokus og aktuelle tema blir tatt opp.

 

Foreleser:         Oslo Byarkiv

 

Kurset er gratis for medlemmer av Fagforbundet.

HUSK PÅMELDING TIL EGEN FAGFORENING

 

Søknadsfrist mandag 14.august.

Kurs i turnusplanlegging

Kurset har fokus på arbeidsmiljølovens bestemmelser og tillitsvalgtes rolle i godkjenning av turnusplaner, helge- og høytidsturnus.

Målgruppe er tillitsvalgte i fagforeningen med ansvar for godkjenning av turnuser

Tid: 25. - 27. september

Sted: Fagforbundet Oslos kurslokaler

Søknadsfrist: 7. september

Kurs om lærlingordningene

 

Kurset tar opp spørsmål vedrørende lærlingordninger, hvordan påvirke til inntak av lærlinger på arbeidsplasser, hva er en lærling og hvilke rettigheter og krav kan stilles

 

Målgruppe:       

Lærlinger og tillitsvalgte som er opptatt av lærlingespørsmål

 

Tid:                  1. september kl. 0900 - 1200

 

Sted:                Fagforbundet Oslos kurslokaler

 

Søknadsfrist:     18. august