Nytt nr. 24 - 2006: Velger kommunal hjemmehjelp - Fagforbundet

Nytt nr. 24 - 2006: Velger kommunal hjemmehjelp

De første rundene etter at det såkalte fritt brukervalg-systemet ble innført viser at de eldre vil ha kommunale hjemmehjelpere. Bare 2% har valgt å gå over til private.

VELGER KOMMUNAL HJEMMEHJELP

 

De eldre i Oslo setter pris på de kommunale hjemmehjelpene. Det viser de første tallene som har kommet etter innføringen av det såkalte fritt-brukervalg-systemet.

 

1. juni ble det nye systemet innført i en rekke bydeler i Oslo. Nå viser det seg at kun 2 av 100 har valgt privat hjemmehjelp, ifølge Aften. Det betyr at bare 149 av totalt 6155 hjemmehjelpsbrukere har valgt å gå over til en privat leverandør.

 

- Dette viser at våre medlemmer gjør en jobb av høy kvalitet, en jobb som brukerne er tilfreds med, sier Mari Sanden, leder av Fagforbundet Oslo. - Det hadde vært en fordel om byrådet begynte å legge merke til det, og faktisk ga litt ros til de ansatte i kommunen. En god arbeidsgiver vet å sette pris på sine ansatte, avslutter Sanden.

 

FREDER SYKEHUSENE

 

Det blir ikke noen store endringer i sykehus-reformen på en stund, skal vi tro Åslaug Haga fra Senterpartiet. Til Kommunal Rapport sier hun at det er ennå kort tid siden staten overtok ansvaret for sykehusene, og det vil være uheldig å gjøre store endringer nå, før denne reformen har satt seg. Det vil skape uro i foretakene, ifølge Haga.

 

Senterpartiet og SV var, sammen med Fagforbundet, veldig kritiske til gjennom-føringen av sykehusreformen. Nå kan det se ut som de to partiene har lagt motstanden mot reformen på is, hvert fall foreløpig. Haga advarer mot å kaste sykehusene ut i reform, og viser til at sykehusreformen skal gjennom en grundig evaluering. Det er et langsiktig mål for partiet å få overført sykehusene til regionene som etterhvert skal komme, men det kommer ikke til å skje de neste par årene.

 

RUNDT I RING

 

T-baneringen begynner å bli ferdig. 10 år etter at man startet prosjektet er det nå like før t-baneringen skal tas i bruk. 20. august skal togene begynne å gå på den nye linja.

 

Samtidig med at t-banene begynner å kjøre i den nye ringen, så åpner den nye stasjonen på Sinsen, skriver Aften. Stasjonen er spesielt tilrettelagt for rullestolbrukere, og kommer til å bli et nytt knutepunkt for kollektivtrafikken i Oslo. Trikken stopper like ved, og det skal komme en busstasjon rett ved stasjonsbygget.

 

KOMMUNEN SELGER VIKEN FJERNVARME

 

Hafslund kjøper kommunens eierandeler i  Viken Fjernvarme. Det er hvertfall planen til byrådet og ledelsen i Hafslund.

 

Oslo kommunen eier i dag 67% av aksjene i Viken Fjernvarme. Den siste tredelen eies av Hafslund. Nå legger altså Hafslund to milliarder på bordet for å få full kontroll over selskapet. Avtalen innebærer at kommunen skal bruke 700 millioner på å bygge ut fjernvarmenettet i Oslo.

 

Salget av Viken Fjernvarme skal endelig avgjøres i bystyret. Det er ennå uklart hvordan flertallet kommer til å stille seg. Flere partier, både på høyre- og venstresiden, har tidligere uttalt seg positivt om å slå sammen de to selskapene, men venstresiden vil helt klart være skeptiske til reduksjonen av den kommunale eierandelen dette innebærer.

 

Rune Gerhardsen, gruppeleder for Arbeiderpartiet i Oslo bystyre, sier til Dagens Næringsliv at det hvert fall er helt uaktuelt å behandle saken før bystyret har gjort seg ferdig med eierskapsstrategien for energiselskapene. Den er nå til behandling i bystyret, og vil tidligste bli ferdig i oktober. Det betyr at det vil drøye en stund før det blir endelig klart hva som skjer med Viken Fjernvarme.

 

HOLDER PÅ SENIORENE

 

Drammen kommune satser friskt for å holde på seniorene. Nå tilbyr de ti ekstra fridager eller 10.000 mer i lønn til alle over 62 år, skriver Fagbladet.

 

Kommunen gjør dette fordi de ser at det blir stadig vanskeligere å skaffe kvalifisert personale i årene framover. Nå håper de at dette tiltaket, sammen med andre tiltak, kan være med på å heve pensjonsalderen i kommunen. I dag går de ansatte i Drammen i gjennomsnitt av med AFP når de er 62,3 år, nå håper kommunen at de skal friste seniorene til å stå til de er 63 år gamle, skriver Fagbladet.

 

KURS

 

LO i Oslos Fagskole

 

LO i Oslos fagskole er et kurstilbud for tillitsvalgte som starter med det populære seminaret på Rjukan fredag 15. - søndag 17. september. Seminaret følges videre opp med temakvelder hos LO i Oslo.

 

Bindende påmelding til LO i Oslo på telefaks 23 06 20 40, eller e-post post@lo-oslo.no eller med vanlig post; LO i Oslo, Youngstorget 2 B, 0181 Oslo.

 

Påmeldingsfristen er satt til 3. august, men det er begrenset antall plasser og de begynner å fylles opp så vær rask. De som melder seg på etter at kurset er fulltegnet settes på venteliste. Alle får beskjed om de har kommet med eller eventuelt hvor de står på ventelista.

 

Prisen er kr. 1.500,- pr. deltaker og inkluderer hele Rjukanseminaret med reise, opphold og mat, samt de etterfølgende temakveldene. Kursavgiften må betales før kursstart.

 

Ved behov for mer informasjon ring LO i Oslo på tlf. 23 06 17 97.

Fagdag om incest

 

Hvorfor blir incestutsatte psykisk syke?

 

·           Hva skjer med psyken under overgrepene?

·           Hvordan overlever barnet?

·           Ungdommens ”incest-masker”. De utagerende og de usynlige

·           Når overlevelsesstrategier blir uutholdelige/kompliserte senvirkninger

·           Diagnoser og medisinering.

·           Hvordan begynne å snakke om overgrep?

·           Hvordan vil incestutsatte bli møtt?

 

Støttesenteret mot incest arrangerer gratis fagdag om psykisk helse hos incestutsatte. Kurset passer for de som jobber innen psykiatrien, eller fungerer som hjelper for incestutsatte.

 

Tid: 2.oktober. kl 10.00-15.00

Sted: Støttesenteret mot incests lokaler

Påmelding og mer informasjon kan fås på tlf. 23 31 46 50 eller e-post postmaster@sentermotincest.no

 

GOD SOMMER

 

Fagforbundet Oslo ønsker alle sine medlemmer en riktig god og varm sommer. Nyt ferien og godværet mens dere kan!