Nytt nr. 23 - 2006: Nordstrand og Huken - Fagforbundet

Nytt nr. 23 - 2006: Nordstrand og Huken

Den vanskelige økonomiske situasjonen på Nordstrand står i fokus i ukas nytt. Og så har Fagforbundet Oslo begynt diskusjonen om hva man mener om utvidelsen av Huken pukkverk.

TARIFF: MEDLEMMENE STEMTE JA

 

Fagforbundet kunne på fredag informere riksmeklingsmannen og Oslo kommune om at uravstemningen endte med flertall for resultatet i tarifforhandlingene. Den endelige opptellingen viser at over 75% av medlemmene sluttet opp om det anbefalte forslaget.

 

- Vi er godt fornøyd med det store flertallet, sier Mari Sanden, leder av Fagforbundet Oslo. - Det var tøffe forhandlinger som gikk 34 timer på overtid, men resultatet viser at medlemmene er fornøyd med det vi har fått til så langt. Nå gjenstår jobben med å forhandle fram et godt resultat for våre medlemmer i Oslo kommune i det sentrale justerings-oppgjøret og i de lokale forhandlinger i høst.

 

NY PENSJONSMODELL

 

Den rødgrønne regjeringa varslet denne uka en ny pensjonsmodell. Det betyr at det blir store endringer i den pensjonsreformen som ble vedtatt på Stortinget for et år siden.

 

I dagens pensjonssystem, og i de modellene som tidligere har blitt foreslått, ender lavtlønte ofte opp som minstepensjonister. Det er fordi man må ha en relativt god lønn for at det skal slå ut i høyere pensjon. Det foreslår regjeringa nå å endre i det nye forslaget, som blir kalt for "norsk modell".

 

I framtida kommer man til å få uttelling for tilnærmet alt arbeid, fødsler og militærtjeneste. Endringene betyr at de eneste som blir minstepensjonister er de som aldri har vært i arbeid. Samtidig foreslår man å redusere økningen i pensjonene til de som tjener over 400.000.

 

Det endelige forslaget til den norske modellen kommer til høsten, men det er allerede klart at opposisjonen kommer til å være kritisk, skriver Dagens Næringsliv. Høyre mener det er ekstra ille å skjære i pensjonen til middels- og høytlønte. SV, på den andre side, er derimot godt fornøyd med å ha forbedret fordelings-profilen i pensjonsreformen, skriver avisa.

 

DRAMA PÅ NORDSTRAND

 

De siste ukene før sommeren har vært dramatiske i bydel Nordstrand. Bydelen som lenge har slitt med store underskudd har møtt på stadig nye økonomiske og organisatoriske problemer.

 

Først ble det klart at underskuddet for 2006 ser ut til å bli på 30 millioner kroner. Det er penger som i utgangspunktet skal dekkes inn i løpet av året. Konsekvensen er dermed dramatiske kutt i bydelens utgifter, med alt det betyr for de kommunale tjenestene.

 

Situasjonen på Nordstrand tok en dramatisk vending ikke lenge etterpå. Etter en diskusjon i bystyrets finanskomité leverte nemlig bydels-direktør Brynhild Hovde inn sin avskjeds-søknad. I oppsigelsesbrevet gjør hun det klart at ytterligere kutt vil måtte innebære avvikling eller sterk reduksjon av lovpålagte tjenester. Hun mener det er umulig å innfri forventningene til budsjettbalanse uten at dette har konsekvenser for tjenestetilbudet.

 

For høyresiden på Nordstrand og i bystyret bør de økonomiske problemene i bydelen gi en flau smak i munnen. Det viser seg nemlig at konkurranseutsettingen av sykehjemmene ene og alene kan forklare det store underskuddet. I følge Nordstrands Blad koster en privat sykehjemsplass i gjennomsnitt 140.000 mer enn de offentlige, noe som tilsammen betyr at bydelen bruker 30 millioner ekstra for å betale de private aktørene. Disse kostnadene går det heller ikke an å kutte, fordi de private aktørene har inngått kontrakter som går over flere år. Bydelen er derfor nødt til å kutte i andre deler av det kommunale tjenestetilbudet.


IKKE-KOMMERSIELL OMSORG ER BEST

 

Det viser en fersk rapport om helsevesenet i USA. Rapporten kom på trykk i det anerkjente magasinet Health Affairs.

 

Forskerne har studert 162 institusjoner og funnet ut at de profittorienterte sykehusene leverer dårligere kvalitet til høyere pris. Når det gjelder pleiehjem er kvaliteten høyere hos de ikke-kommersielle, mens prisene er lavere hos de som er ute etter profitt.

 

SKEIVE DAGER

 

Skeive dager gikk av stabelen i forrige uke, og flere av Fagforbundets medlemmer var ute og sto på stand. Det var LO som arrangerte standen, og de som var der kan melde om god stemning og mange nye medlemmer, til Fagforbundet og til andre deler av LO-familien.

  

HUKEN PUKKVERK I REPRESENTANTSKAPET

 

Fagforbundet Oslo innviet sine nyoppussede møtelokaler med representantskapsmøte onsdag denne uka. På dagsorden sto Huken Pukkverk.

 

Huken pukkverk har vært et omdiskutert tema i Groruddalen det siste halve året. Pukkverket ligger på Grorud, rett innenfor markagrensa. Etter planen skal det legges ned i 2021, men nå jobber Oslo Vei for å få utvidet driftstillatelse fram til 2051. Jan Engen, tidligere direktør i Oslo Vei og nå prosjektrådgiver, var invitert for å innlede om temaet. Politikere fra AP, SV og RV var også på plass for å gi sine kommentarer.

 

Huken-saken har flere sider, og handler både om arbeidsplasser og miljø. Ingen bestrider at utvidet drift vil sikre industriarbeidsplassene i lang tid framover, men det er uenighet om hva de miljømessige konsekvensene vil være.

 

Pukkverket ligger innenfor markagrensa, som et stort flertall av partiene i bystyret er enige om å bevare. En utvidelse av pukkverket vil føre til at nye deler marka vil bli gravd opp for å hente ut stein. Oslo vei sier at det for så vidt er riktig, men at bedriften samtidig vil fylle igjen og beplante områdene som i dag er gravd ut. Planene innebærer også at i 2051 vil hele området bli fylt opp og kan gjøres om til skog igjen.

 

Driften av pukkverket medfører i dag lokale trafikkproblemer, støy og støv. Oslo Vei foreslår å løse disse problemene ved å bygge en tunnel som skal bringe trafikken direkte ut på hovedveinettet. Denne tunnelen kan stå klar i 2010.

 

Et siste element er kvaliteten på steinen. Tilhengerne mener at den er meget høy, og at det er stor fordel å slippe å måtte transportere store mengder stein inn til Oslo med trailere. Motstandere argumenterer for at dette er overvurdert, og at man uansett ikke har noen garanti for at steinen fra pukkverket blir brukt i Oslo. Den kan like så godt bli kjørt til andre steder i landet.

 

Det er Oslo Veis forslag til planprogram som nå er ute til høring. Konsekvensutredningen er i gang, men kommer ikke til å være ferdig før i desember.

 

SV er det eneste av de politiske partiene som har bestemt seg. De ønsker å legge ned Huken pukkverk nå, for å føre området tilbake til marka. AP har ikke bestemt seg. Rina Mariann Hansen, bystyremedlem for AP, gjorde det klart at partiet må vente på konsekvensutredningen. Den må gi svar på hva dette vil bety for marka, hva det betyr for den lokale transporten, og for støy og støv. Videre la hun vekt på at man må vite med sikkerhet hva det betyr for industri-arbeidsplassene i Oslo. En endelig avgjørelse i saken vil ikke komme før utpå høsten 2007.

Onsdagens representantskap tok ikke endelig stilling til hva man mener om utvidelsen av Huken pukkverk. Mari Sanden, leder av Fagforbundet Oslo, sier til Nytt at for oss er det viktig å se om det går an å finne en løsning som både tar hensyn til miljøet og ønsket om å sikre industriarbeidsplasser i Oslo

 

NETTVERK FOR RETTFERDIG SKATT

 

Visste du at det hvert år forsvinner skatteinntekter for mer 250 milliarder dollar? Det skjer fordi store transnasjonale selskaper og super-rike flytter penger til skatteparadiser for å unngå å betale skatt.

 

U-land i Sør og velferdsstatene i Nord er de store taperne i dette spillet. Store inntekter blir ikke beskattet, og landene går glipp av penger som kunne vært brukt til sårt tiltrengte investeringer eller offentlige velferdstiltak.

Nå har ATTAC i de nordiske landene sluttet seg til en internasjonal kampanje for rettferdig skatt. Kampanjen har som mål å avskaffe skatteparadisene, og etablere internasjonale regler som gjør det mulig. Kampanjen er åpen for alle som har lyst til å bidra, og du kan lese mer om den på ATTAC sine hjemmesider.

 

KURS

 

LO i Oslos Fagskole

 

LO i Oslos fagskole er et kurstilbud for tillitsvalgte som starter med det populære seminaret på Rjukan fredag 15. - søndag 17. september. Seminaret følges videre opp med temakvelder hos LO i Oslo.

 

Bindende påmelding til LO i Oslo på telefaks 23 06 20 40, eller e-post post@lo-oslo.no eller med vanlig post; LO i Oslo, Youngstorget 2 B, 0181 Oslo.

 

Påmeldingsfristen er satt til 3. august, men det er begrenset antall plasser og de begynner å fylles opp så vær rask. De som melder seg på etter at kurset er fulltegnet settes på venteliste. Alle får beskjed om de har kommet med eller eventuelt hvor de står på ventelista.

 

Prisen er kr. 1.500,- pr. deltaker og inkluderer hele Rjukanseminaret med reise, opphold og mat, samt de etterfølgende temakveldene. Kursavgiften må betales før kursstart.

 

Ved behov for mer informasjon ring LO i Oslo på tlf. 23 06 17 97.

 

Seniortur til Budapest

 

Skoleetatens Fagforenings seniorgruppe planlegger tur til Budapest våren 2007.

Turen er planlagt med 3 overnattinger på hotell i sentrum av Budapest.

Seniorgruppa vil gjerne ha med seg pensjonister og uføre fra andre fagforeninger i Fagforbundet Oslo på turen.

 

Interesserte kan kontakte oss for videre informasjon.

Marie Thoresen             22 15 74 43

Eva Gunneng                908 25 068

Gunnar Haugen 993 07 245

Dokumenter