Nytt nummer av Sporveisarbeider'n - Fagforbundet

Nytt nummer av Sporveisarbeider'n

Omorganiseringen av Sporveien og den vellykkede demonstrasjonen mot bystyreflertallet står i fokus i det nyeste nummeret av internbladet til Fagforbundet i Sporveien.

Hele bladet med bilder kan lastes ned ved å trykke lenken til venstre
                                                                                                            


Vellykket aksjon fra Fagforbundet:
Sporveis
konsernet består

Mer enn 50 medlemmer av Fagforbundet i Sporveien var tirsdag med på å dele ut 30.000 løpesedler mot omorganiseringen. Onsdag stoppet vi trafikken i to timer for å skape enda mer oppmerksomhet rundt saken.

 

Jobben medlemmene gjorde ga resultater: Det er blitt enda klarere at det ikke lenger er politisk flertall for å slakte Sporveien på den måten Høyre/FrP-byrådet har ønsket.

Vedtaket om å bevilge hundre millioner til administrasjonsselskapet ble gjort med knappest mulig flertall, 30 mot 29 stemmer. Men presset vi hadde lagt på politikerne gjorde at vedtaket ble fattet med en serie merknader, som er undertegnet av flertallet.

 

Disse merknadene sier for det første at konsernstyringsdokumentet i hovedsak fortsetter å gjelde.

 

De sier at sikkerhetsansvaret fortsatt skal ligge hos T-banen og trikken.

 

Og de sier at pengestrømmen i selskapene skal avklares i forbindelse med behandlingen av kommunebudsjettet til høsten.

For oss ansatte betyr dette for det første at våre tariffavtaler, som er avtalt med konsernet som motpart, fortsetter inntil videre.

 

I merknadene heter det også at flertallet i bystyret ”forutsetter at sikkerhetsansvaret er avklart i tråd med bystyrets føringer før administrasjonsselskapet etableres, og at byrådet vurderer dato for etableringen ut fra dette”.


Administrasjonsselskapet skal altså ikke etableres før etter at det er skrevet dokumenter som fastslår at sikkerhetsansvaret fortsetter å ligge hos T-banen og trikken.


 

Det politiske presset kom først og fremst mot Ola Elvestuen i Venstre, som hele tiden har sagt at partiet hans ikke vil ha et så mektig selskap utenfor Sporveien som Høyre og FrP la opp til.

 

Mens Arbeiderpartiet, SV og RV hele tiden har hatt samme syn som oss sporveisansatte, har Venstre vært en del av Høyre/FrP-byrådets flertall i bystyret. Dette samarbeidet er grunnlaget for byrådets makt.


Utfordringen har vært å få Venstre til å gå mot den privatiseringskåte politikken som Fremskrittspartiet står for, representert ved samferdselsbyråd Peter N. Myhre.


 

Vi hadde selvsagt foretrukket at Venstre hadde gått mot å etablere et administrasjonsselskap, men når de først bestemte seg for å stemme for selskapet, er det bra at presset som er lagt på dem, har fått dem til å legge føringer som gjør at skaden ikke blir større enn den blir.

 

Vi vil også gi et rosende ord til direktørene i trikk og T-bane, som begge har vært usedvanlig åpne om problemene som knytter seg til omorganiseringssaken.

 

Trikkedirektøren Toril Skogsholm gikk tidlig ut i pressa og advarte mot økt byråkrati og mindre mulighet for driftsselskapene til å legge opp driften etter trafikantenes ønsker. Ettersom Skogsholm er tidligere samferdsels-minister og dessuten partifelle med Elvestuen, regner vi med at hennes utspill har vært med på å påvirke Venstre.


T-banedirektør Øystein Svendsen tok opp problemene med sikkerhetsstyringen i media denne uka, og bekreftet dermed at de vi hadde sagt: At sikkerheten kan bli svekket hvis omorganiseringen gjennomføres etter den opprinnelige planen. Dette utspillet har også vært viktig for at saken nå er blitt som den er blitt.

 

Til slutt skal vi i parentes nevne at det er trist å se at YTF har valgt å stille seg på sidelinjen i denne saken. Midt under streiken gikk de ut med et flygeblad der de skriver at ”du vil ikke bli trukket i lønn som YTF-medlem”. Alle vet vel at du ikke blir trukket i lønn når du ikke streiker.

 

Fagforbundet har bestemt at lønnstrekket for de som streiket, skal deles solidarisk likt mellom alle Fagforbundets medlemmer.

 

Vi inviterte YTF ved Bjørn Nytrø til å være med på streiken, men han sa nei. Men vi vet at mange av YTFs medlemmer ser med stor respekt på innsatsen Fagforbundets medlemmer gjør for at de sporveisansatte skal beholde avtalevilkårene også i framtida.

 

Dokumenter