Tariff2006: Fagforbundet Oslo stemte ja - Fagforbundet

Tariff2006: Fagforbundet Oslo stemte ja

Fagforbundet Oslo har i dag informert riksmeklingsmannen og Oslo kommune om at uravstemningen endte med flertall for resultatet i tarifforhandlingene. Den endelige opptellingen viser at over 75% av medlemmene sluttet opp om det anbefalte forslaget.

- Vi er godt fornøyd med det store flertallet, sier Mari Sanden, leder av Fagforbundet Oslo. - Det var tøffe forhandlinger som gikk 34 timer på overtid, men resultatet viser at medlemmene er fornøyd med det vi har fått til så langt. Nå gjenstår jobben med å forhandle fram et godt resultat for våre medlemmer i Oslo kommune i det sentrale justeringsoppgjøret og i de lokale forhandlinger i høst.