Nytt nr. 22 - 2006: Sykehjemsetaten sentraliseres - Fagforbundet

Nytt nr. 22 - 2006: Sykehjemsetaten sentraliseres

Bystyret vedtok å sentralisere sykehjemmene på onsdagens bystyremøte, til tross for protestene fra Fagforbundet Oslo og partiene på venstresiden.

URAVSTEMNING OM TARIFFOPPGJØRET

 

Stemmene har kommet inn, og i skrivende stund sitter forhandlings-utvalget og teller opp. Resultatet vil selvfølgelig bli formidlet til alle medlemmene, og lagt ut på nettsidene, så snart det riksmeklingsmannen og Oslo kommune har blitt informert.

 

SYKEHJEMSETATEN VEDTATT

 

Høyresiden samlet seg i Oslo bystyre onsdag kveld, og da ble det flertall for FRPs hjertebarn, sykehjemsetaten. Med 30 mot 29 stemmer vedtok FRP, Høyre, Venstre og KRF at bydelene ikke lenger skal ha ansvaret for de kommunale sykehjemmene.

 

Det er store løfter som blir gitt av høyre-partiene i denne saken. Bare man får sentralisert sykehjemmene så skal man få orden på køene, bedre samspill mellom hjemmetjenesten og sykehjemmene, de utskrivningsklare pasientene på sykehusene skal få plass, og bydelene skal slippe den økonomiske belastningen. Oppsummert, tilbudet skal bli bedre og flere fagfolk skal få lyst til å jobbe der, hevder byrådet.

 

Fagforbundet Oslo deler ikke FRP og resten av høyrepartienes tro på at bare man sentraliserer så får man ordnet alle problemene (se neste sak). Det fikk vi støtte for fra partiene på venstresida under bystyremøtet.

 

Trond Jensrud, Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann, sa i sitt innlegg at ingen av de problemene som finnes vil bli løst bare fordi man sentraliserer sykehjemmene.

 

- Jeg tror ikke det finnes noen enkel løsning på alle utfordringene innen Oslos eldreomsorg, sa Jensrud. - Derfor er jeg overbevist om at å lage en stor sentral enhet ikke er svaret. Arbeider-partiet mener svært mange av problemene i så vel sykehjemmene som andre deler av eldreomsorgen handler om økonomi.

 

Jensrud fortsatte med å si seg fornøyd med at høyrepartiene endelig innser at det er noen problemer med eldreomsorgen i Oslo. Han kunne likevel ikke skjønne at det skulle bli bedre bare man sentraliserte sykehjemmene.

 

Jensrud påpekte at det er vanskelig å skjønne at lege- og fysioterapidekningen vil bli bedre bare man sentraliserer. Han viste også til at det blir vanskeligere å få til et godt samarbeid mellom hjemmetjenesten og sykehjemmene når bydelene ikke lenger har ansvaret for begge deler. - Det er jo særlig et problem når det gjelder korttidsopphold, hvor man trenger et godt samarbeid mellom sykehjemmene og bydelen, sier Jensrud til Nytt. Som kjent er stadig flere av de som ligger på sykehjemmene inne på korttidsopphold.

 

Det ble en heftig debatt i det 12-timer lange maratonmøtet i bystyret, men høyresiden lot seg ikke rikke til tross for en iherdig innsats fra partiene på venstresiden. Nå er byrådets mål at hele prosessen skal være gjennomført til nyttår, så den nye sykehjemsetaten kan se dagens lys 1. januar 2007.

 

PROTESTERTE MOT BYRÅDET

 

Sykehjemsaken kom i fokus da Fagforbundet Oslo markerte seg i Rådhusets borggård under bystyremøtet onsdag.

 

Mari Sanden, leder av Fagforbundet Oslo, holdt appell foran de mange fremmøtte i duskregnet i Borggården. Hun var opptatt av sykehjemsetaten som høyresida nå vil innføre i Oslo. Dette er en reform som overfører sykehjemmene fra bydelene og til en sentral etat i kommunen.
- Hovedpoenget med sentraliseringstrenden, som råder grunnen i Oslo kommune nå, henger sammen med ønsket om å konkurranseutsette og privatisere tjenester, sa Sanden i sin appell.


- Bedre tjenester av det blir det jo ikke, fortsatte Sanden. - Ingen må tro det. Problemene innenfor eldreomsorgen i Oslo i dag skyldes ikke at bydelene har ansvaret. Problemene skyldes økonomi  - det skyldes at terskelen for å  få sykehjemsplass er så høy - at alt for mange ikke en gang kommer inn i køen  mens de lever. I tillegg er bydelenes økonomi så dårlig at alt for mange eldre ikke får sykehjemsplass av økonomiske årsaker.

STREIKET MOT SPORVEISGALSKAPEN

 

Dette er en skandale og sløsing med offentlige midler. Ordene tilhører Rune Aasen, leder av Sporveiens Arbeiderforening. Fagforeninga gikk onsdag til 2 timers politisk streik mot oppsplittinga av Oslo Sporveier i 14 forskjellige selskap.

 

Trikker og t-baner sto stille i to timer mens flere av medlemmene i fagforeninga var med på fanemarkeringa i Rådhusets borggård onsdag. Rune Aasen holdt appell på vegne av sporveis-arbeiderne.

- Dette byrådet hører ikke på råd fra Sporveisstyret, fra bedrifts-forsamlingen, fra oss eller fra noen andre, sa Aasen. - Nå skal de bruke 100 millioner på å starte disse 14 selskapene. Det er en skandale og sløsing med offentlige midler, fortsatte Aasen.

- Vi streiker for å synliggjøre galskapen, kunne Aasen fortelle Fagforbundet Oslo. - I går delte vi ut 20.000 løpesedler, og det var en sann fryd. Folk er enige med oss i denne saken!

- Vi håper å få Venstre til å ta til fornuften, selv om det dessverre ikke ser sånn ut, sa fagforeningslederen. - Med det tullet her, kommer det til å bli vanskelig å få med de ansatte like mye som de har vært med før. Folk har stilt opp for Sporveiene, men dette liker de ikke.

Rune Aasen og resten av Sporveiens Arbeiderforeningen frykter at dette er første skritt på veien mot konkurranseutsetting og privatisering av Sporveien. Det vil de ikke akseptere. - Prøver de seg på mer blir det leven, lyder løftet fra Aasen og de andre ansatte.

 

LOs KRAV TIL SYKEHUSREFORMEN

 

Det må vurderes å overføre sykehusforetakene til regionene. Det skriver LO i sitt høringssvar til forvaltningsreformen.

 

Sekretariatet i LO behandlet saken denne uka, skriver LO-aktuelt. Her ble kritikken mot reformen skjerpet. LO er misfornøyd med at de folkevalgte mister kontrollen med sykehusene. Nå ønsker man en sterkere lokal eller regional demokratisk forankring.

 

Forslaget om at sykehusene skal overføres til de nye regionene kommer fra flere enn bare LO. Både SV og Senterpartiet har tidligere uttalt seg positivt til forslaget. Nå er hele debatten om hva de nye regionene skal gjøre ute til høring, og LOs innspill er en del av denne debatten.

 

HOMOPARADE

 

Også i år arrangeres det en stor parade i Oslo sentrum i forbindelse med Skeive Dager. LO har oppfordret alle forbund, foreninger og klubber til å stille opp med faner og medlemmer.

 

Tid og sted: Lørdag 24.06 kl. 15.00, avgang fra Rådhusplassen.

 

Mer informasjon om arrangementet finner du på nettsidene, www.skeivedager.no.