Protesterte mot byrådet - Fagforbundet

Protesterte mot byrådet

Sykehjemsaken kom i fokus da Fagforbundet Oslo markerte seg i Rådhusets borggård under bystyremøtet i dag.

Mari Sanden. leder av Fagforbundet Oslo, holdt appell foran de mange fremmøtte i duskregnet i Borggården. Hun var opptatt av sykehjemsetaten som høyresida nå vil innføre i Oslo. Dette er en reform som overfører sykehjemmene fra bydelene og til en sentral etat i kommunen.

- Hovedpoenget med sentraliseringstrenden, som råder grunnen i Oslo kommune nå, henger sammen med ønsket om å konkurranse-utsette og privatisere tjenester, sa Sanden i sin appell. Hun påpekte byrådet er misfornøyd med at lokaldemokratiet i bydelene ikke fører til privatyiseringene bydelene vil ha, så derfor reduserer de demokratiet.

- Bedre tjenester av det blir det jo ikke, fortsatte Sanden. - Ingen må tro det. Problemene innenfor eldreomsorgen i Oslo i dag skyldes ikke at bydelene har ansvaret. Problemene skyldes økonomi  - det skyldes at terskelen for å  få sykehjemsplass er så høy - at alt for mange ikke en gang kommer inn i køen  mens de lever. I tillegg er bydelenes økonomi så dårlig at alt for mange eldre ikke får sykehjemsplass av økonomiske årsaker.

Hele appellen kan du lese ved å klikke på lenken til venstre.

Dokumenter