Første krav til Oslo kommune leveres 14. april - Fagforbundet

Første krav til Oslo kommune leveres 14. april

Forhandlingssammenslutningen KAH som Fagforbundet Oslo er en del av vil overlevere våre første krav i tariffoppgjøret 2016 til Oslo kommune torsdag 14. april. Forhandlingsfristen er 30. april ved midnatt.

Vårt første krav vil da bli lagt ut her, og du kan følge hele tariffoppgjøret i Oslo kommune her på våre nettsider på vår Facebook og Instagram side, eller ringe Grønn linje tlf 800 33 410.

For andre tariffområder se Fagforbundet Sentralts tariffsider.