Nytt nr. 21 - 2006: Færre sykehjemsplasser i Oslo - Fagforbundet

Nytt nr. 21 - 2006: Færre sykehjemsplasser i Oslo

Det ble 250 færre sykehjemsplasser i Oslo i løpet av 2005, viser tallene fra Statistisk Sentralbyrå.

FEST FOR FAGBREV

 

Det var en storstilt markering i Oslo Rådhus da flere hundre lærlinger fikk det endelige beviset på at de har bestått fagprøven. Festsalen i Rådhuset var fylt opp med stolte, nyutdannede fagarbeidere og svenner og kanskje enda mer stolte familie og venner.

 

Markeringen i Rådhuset har lange tradisjoner. Helt siden de første håndverkerlaugene ble etablert i middelalderen har det vært vanlig med høytidelige seremonier for nyutdannede som blir tatt opp i yrket. Yrkesopplærings-nemda i Oslo holder tradisjonen vedlike ved å invitere til den store seremonien hvert år.

 

Blant de stolte fagarbeiderne var det også medlemmer i Fagforbundet.

  

Mats Nilson, som er medlem av Friområdenes Fagforening, fikk fagbrev i idrettsanleggsfaget. Mats har gått i lære på Frogner stadion, og skal fortsette å jobbe der som fagarbeider.


FÆRRE SYKEHJEMS-PLASSER I OSLO

 

Over 250 sykehjemsplasser forsvant i Oslo i fjor. Det viser de nye tallene fra SSB, skriver Dagsavisen torsdag.

 

- Det burde være over 5000 sykehjemsplasser i Oslo, sier Trond Jensrud (AP) i helse- og sosialkomiteen i bystyret. Ved årskiftet var det bare 4741 plasser til eldre som trenger hjelp.

 

- Nedleggelsene viser at konkurranse-utsettingen og satsningen på kommersielle, private aktører ikke har vært så positiv som byråden innbilte seg, sier Jensrud til Dagsavisen.

 

I den FRP-styrte eldreomsorgen i Oslo blir det stadig eldre beboere på sykehjemmene. Tall fra SSB viser stadig flere beboere er over 90, mens det er langt færre mellom 67-79 år som nå får plass på sykehjem.

 

Gunvor Stray Nordberg fra Kirkens Bymisjon mener terskelen for å få sykehjemsplass har blitt mye høyere de siste årene. - Det er tydelig at de eldre bor mye lenger hjemme nå enn tidligere. Om det skal være en riktig utvikling, må hjemmesykepleien samtidig trappes opp, slik at de får den hjelpen de trenger, sier Stray Nordberg til Dagsavisen.

 

Fagforbundet Oslo mener at tallene er en bekreftelse på den utviklingen vi lenge har sett og advart mot. Hvor god eldreomsorgen i Oslo er, avhenger av tilgang på hjelp der den enkelte bor og når det er behov for hjelpen. Da er det nødvendig å se sykehjem og hjemme-tjeneste i en sammenheng. Dessverre vet vi  at det skjuler seg betydelige skjulte køer av eldre som ikke får nok hjelp og riktig hjelp. Det må det ordnes opp i for å få en verdig eldreomsorg i Oslo.

 

PENSJONSFONDET DUMPER WAL-MART


Denne uka meldte finansminister Kristin Halvorsen (SV) at Statens Pensjonsfond - utland, bedre kjent som oljefondet, trekker sine investeringer i det amerikanske gigantselskapet Wal-Mart.

 

Wal-Mart er en butikkjede som selger nesten alt som tenkes kan, og er etablert over hele verden. I 2005 solgte de varer for 285 milliarder amerikanske dollar.

Wal-Mart har lenge vært veldig omstridt. Kjeden har vært kjent for å betale dårlige lønninger, skape kummerlige arbeidsforhold og for å nekte sine ansatte å organisere seg. I tillegg har selskapet lenge blitt anklaget for å utnytte arbeidere i utviklingsland, der de fleste av varene blir produsert. Det er en gjennom-gående analyse av disse anklagene som har ført til at regjeringa nå har solgt seg ut av Wal-Mart.

 

Samtidig med at pensjonsfondet selger seg ut av Wal-Mart, har man også bestemt seg for å dumpe aksjene i gruveselskapet Freeport. Freeport er ansvarlige for grove miljø-ødeleggelser ved sine gruver i Indonesia, og Regjeringa har derfor funnet at Norge ikke lenger kan være investor i selskapet.

 

FAGLIG FORUM FOR KONTORANSATTE

 

"Faglig forum for kontoransatte" etablerte seg 16. mars 2006 i regi av Fagforbundet Oslos Seksjon kontor og administrasjon.

 

21 medlemmer møtte til et faglig treff i våre lokaler i Haakon VII's gt. på ettermiddagstid. Dette viser med all tydelighet at behovet for en  faglig plattform for ansatte innen kontor/adm. absolutt er  tilstede og aktuell. Det ble det også gitt uttrykk for av deltakerne.

 

Anne-Karine Halvorsen, leder av Seksjonen kontor og administrasjon i Fagforbundet Oslo åpnet og ledet forumet. Seksjonen stilte seg i utgangspunktet helt åpen overfor hvilken form forumet skal ha videre framover og deltakerne på dette første treffet hadde mange gode innspill og forslag til aktuelle tema, med tanke på framtidige samlinger.

 

Seksjonen har også mottatt både e-post og telefoner vedrørende aktuelle yrkesfaglige spørsmål og tema for denne yrkesgruppen fra medlemmer som ikke hadde anledning til å møte denne ettermiddagen, men som var glade for tiltaket og som ønsket informasjon om framtidige samlinger.

 

De frammøtte deltakerne var både aktive og positive og ga uttrykk for at de ønsket dette tiltaket velkommen. Behovet for et yrkesfaglig forum for denne yrkesgruppen ble framhevet.

 

Deltakelse i forumet er selvsagt gratis for våre medlemmer. Interesserte kan ta kontakt med seksjonen på telefon 23 06 18 10.

 

TRYGDA I HAVN


Partene i trygdeoppgjøret ble enige denne uka. Resultatet er 3,5% økning for alle pensjonister, melder LO-aktuelt.

 

Norsk Pensjonistforbund, Funksjons-hemmedes Fellesorganisasjon og de fire store hovedsammenslutningene utgjør forhandlings-partnerne til staten i trygdeoppgjøret. Sammen er disse fire partene enige om å anbefale en økning i grunnbeløpet med 2193 kroner. Det er dette grunnbeløpet som brukes til å beregne hva pensjonen blir.

 

SKEIV FEST


Skeive dager begynner fredag denne uka, og varer ut hele neste uke. Skeive dager er den største kulturfestivalen for skeiv kultur i Norge, med film, kunst, konserter og et stort festival-område på Rådhusplassen. Arrangør er Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring, og LO stiller med stand. All info om festivalen finner du på www.skeivedager.no

 

KURS


Konferanse for seksjonsledere

 

Fagforbundet Oslo v/Seksjon kontor og administrasjon avholder halvdagskonferanse for seksjonsledere/kontaktpersoner i seksjon kontor og administrasjon i fagforeningene

 

Tidspunkt: onsdag 21. juni kl. 11.30 - 15.30.

 

Sted: Fagforbundets lokaler i Keysergate 15 - 8. etg. NB - NB!!


Invitasjonen med forslag til rammeprogram er sendt foreningene og seksjonskontaktene.