Lønnsoppgjøret for sykehus og teater begynner - Fagforbundet

Lønnsoppgjøret for sykehus og teater begynner

Spekteroppgjøret
LO-Stat og Spekter er så langt enige i årets lønnsoppgjør. På bildet forhandlingsleder Eivind Gran og Spekters direktør Anne Kari Bratten (Foto: LO Stat)

Lønnsoppgjøret for Spekter-området, som omfatter blant annet sykehusene og teater og orkester begynner 5. april.

Spekter er delt i til sammen ti områder og det skal forhandles i hvert enkelt område. Det største området er område 10, spesialisthelsetjenesten. I første fase forhandles det om generelle bestemmelser (A-delen av oppgjøret) før forhandlingene gradvis blir mer konkrete ut over våren.

Les hos Fagbladet: LO Stat vil unngå at folk får mindre å rutte med

Pensjonsfloke i teater og orkester

Lønnsoppgjøret for de ansatte i teater og orkester begynner også 5. april. Det spesielle med dette lønnsoppgjøret er at partene aldri ble enige om en ny pensjonsordning i mellomoppgjøret i 2015. Oppgjøret ble dermed aldri avsluttet. Pensjon vil bli en utfordring også i hovedoppgjøret.