Rimelig at kommersielle sykehjem også bidrar - Fagforbundet

Rimelig at kommersielle sykehjem også bidrar

Fagforbundet Oslo støtter byråd Inga Marte Thorkildsen i at det må bli slutt på at kun de kommunale sykehjemmene er en salderingspost.

Aftenposten avdekker 31. mars at byrådet vil reforhandle kontraktene med de kommersielle sykehjemmene. Det avgåtte Høyrebyrådet har tilsynelatende lagt inn kvalitetskrav i de kommersielle sykehjemmenes kontrakter, som man ikke ville budsjettere med på egne kommunale sykehjem.

Offentligheten har ikke innsyn i kontrakter mellom de kommersielle sykehjemmene og Oslo kommune, men hvis det avgåtte Høyrebyrådet bevisst har lagt høyere bemanningskrav i de kommersielle sykehjemmene enn de satte for kommunale sykehjemmene, så kommer deres argumentasjon om at private leverer god kvalitet i ett nytt lys. Men da skyldes det ikke konkurranse, men forskjellige rammevilkår. Høyre har frekkhetens nådegave. De har styrt byen siden 1998 og tydeligvis gitt enkelte private sykehjem betydelig bedre betingelser for driften enn de kommunale.

Fagforbundet Oslo ønsker en satsing på eldreomsorgen, og vil igjen advare mot kutt i en sektor som har kuttet til beinet. Våre medlemmer som jobber på kommersielle sykehjem opplever en like hektisk hverdag som de som jobber på kommunale. Men selv om Fagforbundet er mot kutt på sykehjem, så mener vi at når de først kommer så bør alle sykehjem ta sin andel, vi kan ikke ha en sykehjemssektor, der kun de kommunale sykehjemmene er salderingsposten som må ta et rammekutt.

Riktig og god nok bemanning er nøkkelen til kvalitet på sykehjem. Selv om pleiefaktor er en indikator på om det er tilfredsstillende bemanning, spiller også andre faktorer inn. Når Sykehjemsetaten for noen år siden ville gjennomføre lik pleiefaktor på alle kommunale sykehjem for noen år siden var det en forutsetning at den på sikt skulle opp. Dette er i tråd med Fagforbundets politikk om god og riktig bemanning. Fagforbundet vil jobbe for at vi unngår bemanningsreduksjoner på Oslos kommunale og private sykehjem, og vil jobbe for å unngå dette.

Men vi støtter byråd Inga Marte Thorkildsen i at det må bli slutt på forskjellsbehandlinga som gjør de kommunale sykehjemmene til en salderingspost ved hvert års budsjett fordi de private skjermes.