Kurs: Innføring i INSTA 800, et verktøy for kvalitet på renhold - Fagforbundet

Kurs: Innføring i INSTA 800, et verktøy for kvalitet på renhold

Seksjon samferdsel og teknisk inviterer til kurs om renhold, torsdag 12. mai.

Målgruppe:            Renholdere, renholdsledere, tillitsvalgte

Innhold:                Gi kunnskap om

  • NS INSTA 800 nordisk standard rengjøringskvalitet
  • NS INSTA 800 er et verktøy for kvalitet
  • Hvordan utføre et godt renhold
  • Viktig verktøy i anbudsprosesser

                          

Forelesere:           Eva Iren Slemmen og Gørild B. Mehmeti fra Fagforbundet Oslo, Seksjon Samferdsel og teknisk

 

Tid:                      Torsdag 12. mai 2016, kl. 09.00 – 15.30
Sted:                    Fagforbundet Oslo,Apotekergata 8. 1. etg. kursrommet

Link til påmelding: https://events.provisoevent.no/fagforbundet/events/insta800/register

 

Kurset er gratis for medlemmer av Fagforbundet Oslo.

Påmeldingsfrist til Fagforbundet Oslo innen fredag 29. april kl. 15.00.

Deltakere på kurset vil få tilsendt permisjonsøknad som leveres arbeidsgiver. Hvis det er stor søknad til kurset, vil de som ikke kommer med på kurset også bli tilskrevet.