Kurstilbud: ”Arbeidsgivers styringsrett, hva er det?” - Fagforbundet

Kurstilbud: ”Arbeidsgivers styringsrett, hva er det?”

Seksjon kontor og administrasjon inviterer medlemmer med personalansvar til kurs om styringsrett 14. april.

Målgruppe:    Medlemmer innenfor kontor og administrasjon med personalansvar
Tid:               Torsdag 14.04.2016, kl. 09.00 – 15.00
Sted:             FAGFORBUNDET Oslo, Apotekergt. 8, 1. etg.

Innhold: 

- Arbeidsgivers styringsrett – hva det er og hvem det siktes til + grenser/rekkevidden for styringsretten – hva er leders handlings rom?

- Styringsrett og endring: Endre arbeidsoppgaver, omplassere, omorganisere– hva er leders handlingsrom?

- Styringsrett og oppsigelse:

- ved nedbemanning

- i disiplinær saker (oppsigelse/avskjed, etc.)

- håndheving, tvister og tilsyn knyttet til disse temaer

 

Foreleser er førstelektor Gerd Engelsrud fra Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag v/Høyskolen i Oslo.

Kurset er gratis for medlemmer av Fagforbundet Oslo.

 

Link til påmelding er her:  https://events.provisoevent.no/fagforbundet/events/arbeidsgiversstyringsrett/register

 

Påmeldingsfrist er onsdag 30.03.15 kl. 1500. Begrenset med plasser!