Felles mål om ny pensjon i barnehagene - Fagforbundet

Felles mål om ny pensjon i barnehagene

Fra venstre: Arild Olsen (PBL), Mette Henriksen Aas (leder i Fagforbundet Seksjon kirke, kultur og oppvekst), Trond Ellefsen (Delta) og Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet). Bildet er fra et tidligere møte mellom partene. (Foto: PBL)

Forhandlingene mellom private barnehager og arbeidstakerorganisasjonene går framover, og sikter nå mot en felles løsning i vårens oppgjør.

1.770 barnehager med om lag 26.000 ansatte er omfattet av PBLs tariffavtale med arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta. Partene har hatt møter i Bodø denne uka, med mål om å gi et felles innspill til fremtidig løsning og at denne tas inn i forhandlingene i forbindelse med hovedoppgjøret 2016 i løpet av mai/juni.

Torsdag 18. februar sendte styringsgruppa ut følgende uttalelse:

«Styringsgruppen i Partssammensatt utvalg – pensjon hadde i dag møte. Modellvalg for fremtidig pensjonsløsning stod øverst på dagsorden.

Dette er et tema som er svært viktig for alle partene, og det er derfor positivt å se at vi har fremdrift i forhandlingene.

I tillegg til at partene har kommet nærmere hverandre i en del konkrete spørsmål, så er det også lagt et justert løp frem mot hovedoppgjøret til våren. Den felles målsettingen er fremdeles at partene skal ha godt nok grunnlag til å kunne bli enige om en ny pensjonsløsning i årets hovedoppgjør.»

Les mer om ordningen som arbeidstakersida mener er den beste løsningen: Hybridpensjon

Felles interesse 

De ansatte i de private barnehagene har en ordning som likner mye på dagens offentlige tjenestepensjonsordning. De har en forutsigbar og god ordning for de ansatte, men den er uforutsigbar og dyr for arbeidsgiverne. Også denne ordningen er god i dag, men vil ikke være det i framtiden.

– Partene i barnehagesektoren har et felles ønske om å få til en ny ordning som er god for de ansatte, men som også gir større forutsigbarhet for arbeidsgiverne. Det er et godt utgangspunkt for forhandlinger, sier spesialrådgiver i Fagforbundet, Steinar Fuglevaag.

Se også Fagforbundets samleside om pensjon