Tariffoppgjøret 2016 - Fagforbundet

Tariffoppgjøret 2016

tariff2016.jpg
(Foto: Fagforbundet)

Fagforbundet er klar for et krevende hovedoppgjør og tøffe forhandlingene om pensjon, lønn og rettigheter.

Tirsdag 23. februar samles LOs representantskap for å vedta retningslinjene for tariffoppgjøret 2016. De vurderer forhandlingsgrunnlag, økonomiske utsikter, om oppgjøret blir samordnet eller forbundsvis, samt krav til tarifforhandlingene og de vedtar en tariffpolitisk uttalelse.

Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Mette Nord, leder i Fagforbundet.

– Med representantskapet i LO førstkommende tirsdag går startskuddet for hovedoppgjøret 2016, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

– Jeg ser fram til et krevende oppgjør med viktige saker og krav som det skal forhandles om. Fagforbundet skal slåss for at alle medlemmene våre får et best mulig resultat, sier Nord.

Tror på kompromiss

Mette Nord er en av forbundslederne i LOs sekretariat som skal vedta LOs retningslinjer for oppgjøret før de sendes videre til representantskapet for endelig behandling. Mange utenfor LOs rekker, særlig i media, spekulerer i om enigheten i LO kommer til å slå sprekker i år. HK og Fellesforbundet har begge varslet om at de går for veldig ulike modeller, både når det gjelder oppgjørsform og pensjon.

– Jeg tror LO også denne gangen vil finne fram til kompromisser og stå sammen. Vi er rett og slett avhengige av felles mål og retningslinjer. Skal vi få gjennomslag, må vi møte arbeidsgiversida med likelydende krav, sier Nord.

Vil ha kronetillegg

Forøvrig har oppgjøret 2016 blitt debattert lenge i Fagforbundets fagforeninger og fylker, og tilbakemeldingene fra tariffkonferansene er oppsummert og skal til behandling i forbundets forbundsstyre og landsstyre.

– Vi kan ikke gå detaljert inn på disse tilrådingene ennå, men det er vel ingen hemmelighet at medlemmene også i dette oppgjøret vil at vi skal kreve generelle kronetillegg, og ikke prosentvise, sier Mette Nord.

Det er vanlig at Sekretariatet/forhandlingsutvalgene får fullmakt til å utforme de endelige kravene på basis av retningslinjene som vedtas av representantskapet. Forhandlinger om lønna til mange LO-organiserte starter i mars.

Les mer om tariffoppgøret, frontfagsmodellen og spillereglene på LO sine nettsider

Fri Fagbevegelse sitt tariffleksikon

Følg årets tariffoppgjør på fagforbundet.no og #tariff2016 på sosiale medier.