Gi asylbarna rett til barnehageplass - Fagforbundet

Gi asylbarna rett til barnehageplass

randi2.jpg

- Vi bør kunne gi et likeverdig tilbud til asyl barn i mottak som de andre barna våre, sier leder i Seksjon Kirke, kultur og oppvekst, Fagforbundet Oslo, Randi Færevik.

Gi asylbarna rett til barnehageplass

I dag, må man være bosatt i en kommune for å ha rett til barnehageplass.

Vi mener at asylbarn må få rett til barnehageplass på lik linje med norske barn i Oslo.

Retten til barnehageplass må også være uavhengig av oppholds status på samme måte som grunnopplæringen i skolen.

I Trondheim kommune får alle barn i asylmottak barnehageplass på lik linje med norske barn. Dette er et godt integreringstiltak.

Barneombudet har anbefalt at regelverket endres, slik at alla asylbarn får rett til plass i barnehage. Forskning viser også, at det å få tilbud om barnehageplass er svært positivt for asylbarn. Et pedagogisk, godt tilrettelagt miljø sikrer mulighet for forutsigbarhet og trygghet i en ellers stressende hverdag.                                                                                                                                                                  
Det er krevende for små barn å bo på asylmottak. I barnehagen kan de møte tilrettelagt pedagogikk og erfarne barnehagelærere, barne og ungdomsarbeidere og barnehagemedarbeidere som kan gi et kvalitativt godt tilbud. Barnehagebarna i norske barnehager kan også på denne måten møte barn med andre erfaringer og annen kompetanse som de igjen kan lære av. Barnehagepersonalet vil kunne gi et barnehagetilbud preget av stabilitet, trygghet og inkludering. 

Vi bør kunne gi et likeverdig tilbud til asyl barn i mottak som de andre barna våre.

 

 

Uttalelse fra styret i Seksjon Kirke, kultur og oppvekst, Fagforbundet Oslo 29.01.2016