Endringer blant både ansatte og tillitsvalgte i Apotekergata. - Fagforbundet

Endringer blant både ansatte og tillitsvalgte i Apotekergata.

Espen Petersen er tilbake som leder i SKA og Ida Endestad er ansatt i et halvt års vikariat i Apotekergata. Nytt hovedverneombud for Oslo kommune skal også utpekes.

Etter at leder i seksjon kontor og administrasjon trakk seg i høst har fylkesstyret konstituert Espen Petersen som leder i seksjonen. Espen ledet seksjonen fram til fylkesmøtet i 2015, og det er gledelig at han var villig til å ta fatt på en ny runde som leder i seksjonen. Espen skal være godt kjent for og med organisasjonen fra før, og kommer fra Fagforbundet ForSe, og klubben i Gamle Oslo

Fagforbundet Oslo skal også i nærmeste framtid utpeke nytt hovedverneombud med vara for Oslo kommune. Olaug Hilleren takker for seg som hovedverneombud og går tilbake til en ny jobb i Bjerke bydel hvor hun kom fra. Olaug har gjort en stor innsats gjennom flere år og vært hovedverneombud i Oslo kommune siden 2010. Vara hovedverneombud Anders Arum har også varslet Fagforbundet Oslo at han ikke ønsker gjenvalg for en ny periode.

I tillegg er også prosjektsekretærene på Fagforbundet Oslo, Bjørn Lodve Wikstrøm og Steffen Moen (50%) ute i fødselspermisjon. Ida Endestad er hentet inn i et vikariat for disse fram til sommeren. Ida er opprinnelig fra Harstad, har en master i litteratur fra Universitetet i Oslo, og kommer fra en stilling som avdelingsleder for Norsk Forfattersentrum avd Nord-Norge