Medlemsrekord - Fagforbundet

Medlemsrekord

Fagforbundet Oslo hadde ved utgangen av året 38322 medlemmer. Det er en økning på over 100 medlemmer i desember og 422 medlemmer i løpet av året. Fagforbundet Oslo takker alle medlemmer og tillitsvalgte som har bidratt til ett godt vervearbeid og god medlemsoppfølging gjennom året som gikk.