Tillitsreformen - Sammen om bedre tjenester - Fagforbundet

Tillitsreformen - Sammen om bedre tjenester

Fagforbundet Oslo var med blant andre Oslos nye eldre, helse- og sosial byråd Inga Marte Torkildsen og så på danskenes erfaringer med en omsorgstjeneste som vektlegger tillit.

 

Fagforbundet Oslo har gjennom en lengre periode arbeidet for å gjøre hjemmetjenestene i Oslo kommune bedre. Ansatte har mange års erfaring, med stoppeklokkeorganisering. Det skal nå gå over til en organisering basert på tillit til den ansatte har i hjemmetjenesten Vi skal vekk fra en tenkning der fagfolkenes tid med brukerne styres av minutt for minutt vedtak, og over på rammevedtak der innholdet skal defineres av brukeren og den ansatte sammen. Målet er at brukerne skal få større eierskap til eget liv, bedre brukermedvirkning, og at den ansatt skal gis muligheten til å ta et større faglig ansvar.

TILLITSREFORMEN som skal gjennomføres innen pleie- omsorgstjenestene i Oslo Kommune. Hovedinnholdet i den nye organiseringen er at unødvendig bruk av tid og kontroll skal fjernes, og i stede skal det prioriteres tid til brukerne. Målet er klart, man skal vekk fra sjekklistestyring og unødvendig rapportering. Det skal være innholdet og kvaliteten på tjenestene som skal stå i fokus.

For at tillit til faglighet blant de ansatte skal bli en suksess, er det samtidig viktig å ha rammer og vilkår for å få det til. Dette gir store utfordringer til ledelse i tiden fremover. Derfor vil det bli en satsning på et kompetanseløft hos ledere, slik at de har kunnskap til å lede hjemmetjenestene ut i fra ny tankemåte

Også ansatte i hjemmetjenesten må avlæres gamle arbeidsmetoder. Med en tillitsreform, så vil det være en større fleksibilitet innenfor rammen av den tiden brukeren skal få bistand. Etter mange år med liten fleksibilitet og få muligheter til faglige vurderinger, er det nødvendig at de ansatte settes i stand til, sammen med brukeren å vurdere et godt tilpasset og faglig forsvarlig tilbud.

Fagforbundet Oslo og Byråd for eldre-, helse- og sosiale tjenester setter nå dette ut i livet.