Delta på fagdag torsdag 26. november! - Fagforbundet

Delta på fagdag torsdag 26. november!

Bli trygg på dine rettigheter, plikter og ditt ansvar som helse- og sosialarbeider.

TRYGGHET  I  ARBEIDSHVERDAGEN GIR  GODE TJENESTER  OG  GODT  ARBEIDSMILJØ

BLI  TRYGG  PÅ  DINE  RETTIGHETER,  PLIKTER  OG  ANSVAR  SOM  HELSE- OG SOSIALARBEIDER  - KUNNSKAP  KNYTTET  TIL  LOVVERKET  DU  ER  UNDERLAGT

Rammen for fagdagen er Helsepersonelloven og Pasient- og brukerettighetsloven.

Stikkord for det faglig innhold:
            - ansvar - forsvarlighet - verdighet
            - rett til helse- og omsorgstjenester, hva betyr det ?
            - taushetsplikt - opplysningsrett - opplysningsplikt
            - når skal jeg si fra om hva til hvem?

Det blir forelesning, plenumsdiskusjoner og gode muligheter til spørsmål og refleksjoner. Nødvendig materiell blir utdelt.

Foreleser: Knut Erling Nyheim, kompetanserådgiver i Fagakademiet. Han er utdannet vernepleier og jurist, og har bred erfaring fra fagfeltet.

Tid : torsdag 26. november 2015  kl. 09.00 - 15.30
Sted Fagforbundet Oslo lokaler, Apotekergata 8.

Meld deg på her:  https://kurs.fagforbundet.no/?5655