Samarbeidsavtale mellom det nye byrådet og Rødt - Fagforbundet

Samarbeidsavtale mellom det nye byrådet og Rødt

Fagforbundet Oslo gratulerer partiene med en avtale som sikrer et styringsdyktig flertall de neste fire åra. Avtalen inneholder flere punkter som Fagforbundet Oslo mener styrker en ny politisk retning for byen

Først og fremst slår avtalen fast at partiene er enige om at kommunen og ideelle virksomheter skal stå for drift av alle nye barnehager i Oslo. Det betyr at ingen nye barnehager skal iverksettes av kommersielle selskaper. Partiene er enige om at kommunens velferdstjenester ikke skal privatiseres eller konkurranseutsettes, og at Oslo Havn ikke skal omgjøres til et A/S.Bestiller- og utførerorganiseringen i eldreomsorgen skal gjennomgås.

Avtalen definerer også et godt rammeverk for hvordan partiene skal samarbeide, og slår fast at de vil styrke samarbeidet med de ansattes organisasjoner for å heve kvaliteten på kommunens tjenester. - Vi er godt fornøyd med det partiene vi anbefalte våre medlemmer å stemme på leverer, i samarbeids- og byrådserklæringen, sier nestleder i Fagforbundet Oslo Roger Dehlin. -Nå gleder vi oss å få omsatt dette i praksis, et konstruktivt samarbeid mellom partiene og med fagbevegelsen er et godt utgangspunkt for dette.