Lærte å forebygge mobbing i barnehagen - Fagforbundet

Lærte å forebygge mobbing i barnehagen

img_1126

Fagforbundet Oslo inviterte studenter til frokostseminar om forebygging av mobbing i barnehagen.

21 deltakere møtte onsdag opp i LO i Oslos kurslokaler for å få med seg Fagforbundet Oslos frokostseminar for studenter som tar arbeidsplassert barnehagelærerutdanning (ABLU).

Anne Helgeland, som jobber ved Sørlandet sykehus og er tilknyttet et forskningsprosjekt som heter "Hele barnet, hele løpet: Mobbing i barnehagen", fortalte om sine forskningsfunn fra barnehager i Kristiansand. Hun la vekt på forebygging av mobbing i barnehagen, med fokus på relasjoner, trivsel, samspill og lek. Hun framhevet viktigheten av bevisst og kontinuerlige arbeid med verdier som vennskap, tilhørighet, toleranse og inkludering i barnehagene. Videre var hun opptatt av hvordan voksne kan tolke, forstå og handle i forhold til barns adferd.

Frokostseminaret var et i rekken av seminarer arrangert spesielt for studenter på HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus.