Nei til obligatorisk kartlegging av alle treåringer! - Fagforbundet

Nei til obligatorisk kartlegging av alle treåringer!

Fagforbundet Oslo er skeptisk til at det etableres obligatorisk språkkartlegging av alle 3-åringer, uten at det fører med øremerka midler. Det er feil bruk av tid og ressurser.

Ved innføring av Oslo-standarden for systematisk språkopplæring skal nå alle kommunale barnehager ha innført kartlegging av alle barn, som regel ved hjelp av språkkartleggingsverktøyet TRAS. (Tidlig registrering av språkutvikling).

Fagforbundet Oslo er positive til at det satses på språkopplæring i Oslobarnehagen. Vi mener det er viktig at barn lærer norsk, og ønsker derfor spesielt å trekke frem viktigheten av at fagsentrene har nok ressurser til å kunne bistå barnehagene etter behov. Fagforbundet Oslo ønsker også å peke på at flerspråklige ansatte som behersker godt norsk er en god ressurs, når et barn begynner i barnehagen uten å kunne norsk.

Fagforbundet Oslo mener det er viktig at de ansatte har tilgang til gode språkutviklingsverktøy i Oslobarnehagen, spesielt rettet mot minoritetsspråklige barn. Alle barnehager bør ha klare strategier for arbeid med språk. Læring skjer gjennom lek og samspill.