Tariff2006: Tariffmelding nr. 21 - Fagforbundet

Tariff2006: Tariffmelding nr. 21

Kl. 17.00: Fortsatt mekling i Oslo

Meklingen pågår fortsatt i Oslo kommune, 24. mai 2006 klokken 17.00.   

 

Etter å ha meklet mange timer på overtid er det fortsatt ingen løsning mellom partene i Oslo kommune, men partene fortsetter meklingen utover ettermidddagen og kvelden.

 

Såfremt den pågående meklingen fortsetter, skal alle gå på jobb som vanlig. En eventuell streik kan da først begynne på et senere tidspunkt.

 

Varsel om dette vil bli gitt ved meklingens avslutning!

 

De som er tatt ut i streik har fått beskjed!

 

I meklingsfasen er det kun Riksmeklingsmannen som kan uttale seg om innholdet i meklingen.

 

For ytterligere informasjon se våre nettsider:

 

www.fagforbundet.no/oslo.

 

Eller NRK 1 tekst - tv side 693.

 

Grønn linje: 800 33 410

 

SMS-tjeneste: Send ad ffo til 1986, denne tjenesten koster kroner 3,- pr. melding. For å melde seg av:

Send ad ffo stopp til 1986

 

Forøvrig vil det bli sendt ut e-mail (tariffmeldinger).

 

Med vennlig hilsen

Fagforbundet Oslo                                                                 

Kristin Sundby