Tariff2006: Streikeuttak i fase 2 - Fagforbundet

Tariff2006: Streikeuttak i fase 2

Her ser du den komplette lista over hvilke medlemmer Fagforbundet Oslo tar ut i streik i fase 2.

Fagforbundet Oslo'Streikeuttak fase 2

Tas ut fra arbeidsdagens begynnelse 29. mai 2006:

 

Bydeler:          Antall medlemmer som tas ut:
Sagene                     Kontor/adm. og SFO, 35 pers.

Stovner                     Kontor/adm. og SFO, 49 pers.

Frogner                     Kontor/adm. og SFO, 15 pers.

Grünerløkka               Kontor/adm. og SFO, 56 pers.

St.Hanshaugen          Kontor/adm. og SFO, 36 pers.

Alna                         Kontor/adm. og SFO, 91 pers.

Nordstrand                Kontor/adm. og SFO, 110 pers.

Bjerke                      Kontor/adm. og SFO, 79 pers.

Nordre Aker               Kontor/adm. og SFO, 107 pers.

Grorud                      Kontor/adm. og SFO, 71 pers.

Vestre Aker               Kontor/adm. og SFO, 56 pers.

 

Etater                   Antall medlemmer:

Trafikketaten      
Kontor/adm. og trafikkbetjenter, 20 pers. 

Plan- og bygningsetaten:
Medlemmer innen kontor/adm.  51 pers.


Utdanningsetaten  
Kontor/adm. og
 skoleassistenter v/aktuelle skoler                             81 pers.


Vann- og avløpsetaten
 
Medlemmer innen kontor/adm. og rørleggere    61 pers.


Havnevesenet
        
Medlemmer innen kontor/adm. og 24 pers.


Kemnerkontoret    
Medl. innen kontor/adm. (unntatt skatteutbetaling)  38 pers.


Avd. 325 Oslo kom. Tj.mannslag
Tas ut i de aktuelle bydeler/etater 25 pers.

 

  • I fase-2 tar vi ut ca 1.042 medlemmer
  • Fra tidligere, i fase-1, har vi varslet streik for 150 medlemmer
  • Tilsammen  for fase-1 og fase-2, er det 1.192 medlemmer  som tas ut i streik fra Fagforbundet Oslos side.

 

Skal ikke tas ut:

·        Lønnsmedarbeidere etatene/bydelene skal ikke tas ut.

·        Funksjoner som kan ramme liv og helse tas ikke ut

·        Ansatte i SFO-baser som kun har barn med spesielle funksjonshemninger eller handicap, tas ikke ut.

 

Kontaktpersoner:

Kristin Sundby         tlf. 952 50 434

Arne Halaas            tlf. 915 74 374