Strålende! - Fagforbundet

Strålende!

Raymond Johansen
(Foto: Yann Aker +47 92011066)

Fagforbundet Oslo er strålende fornøyd med storsatsing på eldreomsorg fra Arbeiderpartiet.

Raymond Johansen og Gro Harlem Brundtland lovte i dag en storsatsing på eldreomsorgen i Oslo. Det betyr mindre stoppeklokke i eldreomsorgen sier leder for Seksjon for helse og sosial i Fagforbundet Oslo, Helge Sporsheim til VG.

"Jeg har selv fått beskjed om å dra fra eldre med tomme kjøleskap, fordi det ikke var spesifisert som oppgave. Hjelpepleierne kommer i en samvittighetsskvis. Våre medlemmer vil gjerne være med å gi litt andre tilbud, slik ta man er den eldres forlengede arm." Helge Sporsheim, VG 18. august.

 

Mer tid, mer reell valgfrihet og ny teknologi

Dette lover Oslo Arbeiderparti

  • 500 nye årsverk, en 25 prosent økning i forhold til i dag. Dette skal være både hjemmesykepleiere og praktisk bistand. Kostnaden vil være 820 millioner kroner over fire år. Ap mener dette vil fjerne tidspresset og heve kvaliteten, slik at hver bruker får mer tid.
  • En ny «tidskonto» for eldre som bruker hjemmehjelp, (les VG), får en prislapp på 100 millioner. Med en halvtime ekstra i uken, som skal kunne lagres opp til en bolk på tre timer, skal de eldre få hjelp til ærend som ikke ligger inne i de vanlige planene, som for eksempel å gå en tur.
  • Et fond på 250 millioner kroner skal settes av til å benytte teknologi som gjør det lettere for eldre å bo hjemme, og samtidig få oppfølging. I tillegg legges det opp til et aktivitetstilbud for demente, med en prisramme på 80 millioner.

Forslagene om mindre bruk av stoppeklokke i eldreomsorgen får støtte fra leder for seksjon for helse og sosial i Fagforbundet, Helge Sporsheim, som har jobbet mange år som hjelpepleier i hjemmetjenesten.

– Tidsklemmen er ikke til å tro, mange av bestillingene på hva man skal gjøre er spesifisert ned til minuttet. Å kunne sette seg ned med brukeren og spørre om han eller hun har andre behov, er det ikke rom for, sier Sporsheim til VG.

 

Les hele saken i VG