Tariff2006: Tariffmelding nr. 14 - Fagforbundet

Tariff2006: Tariffmelding nr. 14

Kl 19.50: Fortsatt ingen løsning, men meklingen fortsetter utover kvelden.

Meklingen fortsetter i Oslo kommune!

 

Det er fortsatt ingen løsning mellom partene i Oslo kommune, men partene fortsetter meklingen utover kvelden og natta. Meklingsfristen er i natt - den 23. mai klokken 24.00.

 

Såfremt den pågående meklingen fortsatt pågår ved arbeidstidens begynnelse, skal alle gå på jobb som vanlig. En eventuell streik kan da først begynne på et senere tidspunkt.

Varsel om dette vil bli gitt ved meklingens avslutning.

 

Dersom den pågående meklingen ikke fører fram, vil det bli streik i Oslo kommune fra arbeidstidens begynnelse i morgen onsdag 24. mai.

 

De som er tatt ut i streik får særskilt beskjed om dette!

 

I meklingsfasen er det kun riksmeklingsmannen som kan uttale seg om innholdet i meklingen.

 

For ytterligere informasjon se våre nettsider:

 

www.fagforbundet.no/oslo.

 

Eller NRK 1 tekst - tv side 693.

 

Grønn linje: 800 33 410

 

SMS-tjeneste: Send ad ffo til 1986, denne tjenesten koster kroner 3,- pr. melding. For å melde seg av:

Send ad ffo stopp til 1986

 

Forøvrig vil det bli sendt ut e-mail (tariffmeldinger).

 

 

Med vennlig hilsen

Fagforbundet Oslo                                                               

Kristin Sundby