Valgmøte om rus og psykiske lidelser - Fagforbundet

Valgmøte om rus og psykiske lidelser

27. august arrangerer Fagforbundet Oslo, seksjon helse og sosial (SHS), valgmøte der vi utfordrer Arbeiderpartiet, SV og Rødt på hvilke pollitiske løsninger de har for rus og psykiske lidelser. Møtet finner sted kl. 12.00 - 15.00 i Auditoriet på Helsearena Aker.

Vi utfordrer Arbeiderpartiet, SV og Rødt til å svare på:

- Hvordan mener de satsingen på rus og psykiatri i spesialisthelsetjenesten bør styrkes?

- Hva mener de om finansiering og bemanning til bydelenes tilbud for rusavhengige med psykiske lidelser og sosiale vansker?

- Vil de sørge for å forbedre mulighetene for de ansatte til å ta videreutdanning innen rus og psykisk helse?

- Hvordan vil de sørge for nok akutt- og korttidsplasser?

- Hvem skal drive og finansiere tilbudene for rusavhengige?

 

Velkommen til valgmøte!

 

 

Dokumenter