Næringsdelen av Energigjenvinningsetaten (EGE) gjøres om til A/S - Fagforbundet

Næringsdelen av Energigjenvinningsetaten (EGE) gjøres om til A/S

I en hasteprosess har Høyre-byrådet bestemt at en del av EGEgjøres om til et AS. Fagforbundet frykterat byrådet kjører nok en teknisk etat i grøfta, slik de gjorde med Oslo vei.

Det byrådet konkret gjør er å skille ut næringsdelen i et eget A/S . Dette omfatter 49 ansatte som virksomhetsoverdras. Kommunene garanterer lønn og pensjon fram til 30. april 2016, så blir  framtiden uviss. Ved å gjennomføre dette innen 1. juli kan byrådet hente inn ekstraordinøre inntekter på årets budsjett.

Fagforbundet frykter for framtida til selskapet, ettersom vi har lang erfaring med hvordan tekniske etater skilles ut til A/S, og så enten selges eller kjøres i grøfta. Det nye A/S et skal inn i et marked hvor det pr nå eroverkapasitet og et marked som fortsatt er  i etableringsfasen. Hvordan dette vil gå med en Oslo kommune som eier er bekymringsfullt, Høyre-byrådet har som eier i langt større grad fokusert på å hente ut utbytte enn av langsiktig , strategisk eierskap i de kommunale A/s ene.

Vi frykter resultatet kan bli både salg  og nedleggelse som et eresultat av at politikerne ikke vil gi  selskapet  økonomisk ryggrad, slik erfaringen med Oslo vei viste oss.

Uklok oppsplitting

Fagforbundet Oslo  mener virksomhetsoverdragelsen er en uklok oppsplitting av kommunale tjenester. Foreløpig er de tette bånd  kommunale bånd mellom A/S-et og etaten med overlappende personer i begge organisasjoner , og  intern utleie av personell og tjenester. Vi frykter dette resulterer i ett fordyrende byråkrati og unødvendig internfakturering. Vi skulle ønske man i stedet satset på å bygge opp EGE som en kommunal etat som ble en viktig aktør for å gjenvinne avfall fra hele Østlandsområdet og slik bidro til at Oslo kommune var en mer aktiv miljøforkjemper.