Privatisering av jernbanen er avsporing! - Fagforbundet

Privatisering av jernbanen er avsporing!

Fagforbundet Oslo oppfordrer alle til å delta på markeringen mot jernbanereformen på Jernbanetorget 15. juni kl. 10.00.

Privatisering av jernbanen er avsporing!

Jernbanen har vært landets transportpulsåre i mer enn 150 år. Den blåblå regjeringen har lagt fram et forslag til jernbanereform som innebærer massiv konkurranseutsetting og eksperimentering med jernbanens framtid. Behandlingstiden i Stortinget er fire uker. Nesten uten offentlig debatt om konsekvensene ved reformen skal togets framtid avgjøres.

 

Fagforbundet Oslo mener konkurranseutsetting av togdrift på norske jernbanestrekninger ikke er veien å gå. Landene med mest vellykket jernbanedrift går motsatt vei av regjeringen og samler drift og infrastruktur i samme selskap. Privatisering og konkurranseutsetting vil splitte opp jernbanen ytterligere. Erfaringer fra en rekke land viser imidlertid at samlet styring av jernbanen gir mest effektiv drift, og mest fornøyde kunder.

 

Privatisering av jernbanestrekninger fører til et uoversiktlig virvarr av selskaper som kjører tog, ulike billettsystemer og mindre fleksibilitet. Ved uforutsette situasjoner blir det umulig å omdisponere personell mellom selskaper, slik det gjøres internt i NSB i dag. Oppsplittingen vil gå på bekostning av helhetstenkningen rundt jernbanen.

 

Erfaringer fra sammenlignbare land viser at konkurranse og privatisering av jernbane, ikke betyr økt konkurranse om kundene. Det er strekninger som det konkurreres om – ikke kunder. Et jernbanekompleks med en rekke ulike selskaper vil innebære dyrere drift av persontrafikken. Stordriftsfordeler går tapt, og kostnader til administrasjon og byråkrati vil øke. Vi frykter at konsekvensene også i Norge blir flere forsinkelser og innstilte tog, høyere billettpris, redusert fokus på sikkerhet og dårligere vilkår for de ansatte i jernbanesektoren.

 

Vi ønsker en jernbanesektor som fokuserer på utvikling av jernbane, punktlighet, kundeservice, og ikke minst sikkerhet – ikke på å gi avkastning til aksjonærer. Konkurranseutsetting vil gå ut over de ansattes lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår.

 

Fagforbundet Oslo støtter derfor helhjertet Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund sin kamp mot privatisering og oppsplitting av jernbanen. Vi ønsker en togdrift med stolte ansatte med anstendige lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår. Slik blir det gode løsninger av, og slik får man fornøyde passasjerer.

 

Fagforbundet Oslo oppfordrer fagforeninger og passasjerer til å trekke i nødbremsen, og delta på markeringen mot jernbanereformen på Jernbanetorget 15. juni kl. 10.00.