Frykter konsekvens­ene av ny arbeidsmiljø­lov - Fagforbundet

Frykter konsekvens­ene av ny arbeidsmiljø­lov

klubbenibydelnordreaker
Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo, klubben i Bydel Nordre Aker; Elieen Dverseth, Håkon Amundsen, Andris Melaas, Haldis Sandnessaunet, Norunn Skorgen (Foto: Avd 061)

1. juli endrer Høyre og FrP arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Klubben i Bydel Nordre Aker frykter konsekvensene.

Turnusansatte i pleie- og omsorgsektoren går en tøffer tid i møte. Endringen i arbeidsmiljøloven åpner opp for lengre arbeidsdager, med fare for dårligere kvalitet på tjenestene.

Samarbeidet i Bydel Nordre Aker om turnuser mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte i Fagforbundet er i dag godt, men klubben i Bydel Norde Aker frykter tøffere kamper når arbeidstidsbestemmelsene endres.

 

Rammene for arbeidstiden endres

Mye av fokuset på endringene i arbeidsmiljølovens har vært faste ansettelser. Dette er alvorlig nok. Men i tillegg åpner arbeidsloven nå opp for at den enkelte ansatte kan jobbe 1 time lengre vakter, uten å ha krav på overtidsbetaling. Der det i dag er satt en grense for 9 timer, vil den etter 1. juli være tillat å jobbe opp til 10 timer.

Dette har til nå i praksis vært forbeholdt nattevakter med godkjenning av tillitsvalgte. Men også for denne arbeidsgruppen blir det en forverring. Grensen på 10 timer heves nå til 12,5. Det betyr at nattevakter som går på vakt klokka ti om kvelden i fremtiden kan risikere å ikke få gått av vakt før halv elve på formiddagen neste dag.

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo frykter at også ansatte på dag og kveldstid vil bli presset til 12,5 timers vakter.

Det er også store endringer i arbeidsgivers mulighet til å pålegge ansatte overtid. Ansatte kan i fremtiden i perioder bli pålagt 5 timer mer overtid i uka, og opptill 50 timer i måneden. Enkelte uker kan ansatte bli pålagt å jobbe intill hele 69 timer.

At ansatte må akseptere 4 timer med overtid på hver vakt i en normal arbeidsuke, og at enkelte uker vil kunne være 5 vakter på 13 timer, er en utvikling av arbeidslivet som er helt gal.

 

Frykter for kvaliteten

Fagforbundet har lenge stått på barikadene i kampen mot endringene i arbeidsmiljøloven. Allerede i juli 2014 var leder i Fagforbundet Mette Nord ute å varslet om at lengre vakter øker risikoen for nedsatt kvalitet på tjenestene.

Fagforbundets meldemmer bekreftet da i en undersøkelse det tidligere forskning har vist; antall feil øker med lange vakter! Undersøkelse gjort blant ansatte som jobber på sykehus, sykehjem og i hjemmesykepleien viser at over halvparten har opplevd at risikoen for å gjøre alvorlige feil øker i svært stor eller stor grad når de jobber lange vakter.

At Høyre og FrP regjeringen nå legger til rette for at eldre og pleietrengende får et dårligere tilbud i en allerede hardt presset eldreomsorg er for oss helt uforståelig. Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo frykter at antall avvik vil skyte i været i takt med antall langvakter.

 

Oslo som utstillingsvindu

Arbeidsmiljøloven legger rammene for hva som er tillat. I kommeriselle selskaper og i Oslo kommune står arbeidsgiver fritt til å vedta en personalpolitikk som ikke utnytter lovens maksimalgrense.

Våre tillitsvalgtes erfaringer gir oss svært liten tro på at profittakrobatene i kommersielle selskaper legger bånd på seg selv, når muligheten byr seg til å tjene noen ekstra kroner på de ansatte.

Oslo kommune har også gått høyt ut. Finansbyråd Eirik Lae Solberg (H) vil at Oslo skal være først ute med å bruke den nye arbeidsmiljøloven 1. juli og lover at Oslo kommune skal være et utstillingsvindu for Høyresidens politikk.

Fagforbundet Pleie og Omosorg Oslo frykter at dette blir et utstillingsvindu der ansattes lønn- og arbeidsvilkår og kvaliteten på tjenesten er på billigsalg, og arbeisgiver tar profitten.

 

Tøffe kamper

Lae Solberg sier at han ikke er bekymret for at det skal bli et økt press på de ansatte til lengre vakter fordi de ansattes organisasjoner er effektive og gode representanter for sine medlemmer.  ”Vi ønsker ikke å pålegge ansatte noe de ikke ønsker selv”, sier Lae Solberg.

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo takker for tilliten, men dette er kun politisk spill.

Mange av våre tillitsvalgte opplever et stort press fra arbeidsgiver for å akseptere arbeidstidsordninger som ikke tar godt nok hensyn til arbeidstakernes helse og velferd. I tillegg er det er ofte ikke en reell likeverdig maktbalanse mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Høyre og FrP regjeringens endringer for hva som kan avtales lokalt på arbeidstid, både individuelt og gjennom tillitsvalgte vil føre våre tillitsvalgte ut i mange tøffe kamper om en anstendig og forsvarlig turnus.

 

Politisk løsning

Heldigvis er det slik at ikke alle arbeidsgiver ønsker å benytte mulighetene som gis i den nye arbeidsmiljøloven. Flere fylker og kommuner nekter å følge den nye arbeidsmiljøloven når det gjelder midlertidige ansettleser. 

En slik arbeidsgiverpoltikk kan vi også få til når det gjelder langvakter i Oslo, men ikke med det sittende høyrebyrådet. Arbeiderpartet, SV og Rødt har alle vært aktive i kampen mot endringene i arbeidsmiljøloven og Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo ser på venstresiden som garantister for et fortsatt anstendig arbeidsliv

 

Kommunevalget er 13. og 14 september – godt valg!

Lenker