Stor gevinst i større stillinger - Fagforbundet

Stor gevinst i større stillinger

Deltid
Det er ikke lønnsomt med deltid, verken økonomisk eller på andre måter. (Foto: Jan Lillehamre)

– Deltid koster enormt mye, sier Mette Nord til Dagsavisen.

Mette Nord sier i intervjuet at mange kommuner tror de sparer penger, men at det i virkeligheten blir veldig dyrt. Hun får støtte for sitt syn i en ny Fafo-rapport.

Fafoforsker Leif E. Moland sier blant annet i rapporten at; – Konkret dreier det seg om å se hvordan flere heltidsstillinger påvirker en rekke forhold positivt: Økt kompetanseutnyttelse, bedre rekruttering, bedre arbeidsmiljø, økt tjenestekvalitet, redusert vikarbruk og mindre sløsing med ledertid. 

 

Les hele saken i Dagsavisen