Ikke lønnsomt å privatisere kommunale barnehager - Fagforbundet

Ikke lønnsomt å privatisere kommunale barnehager

randifaerevik2

Byråd for helse og utdanning, Anniken Hauglie, mener nå det kanskje ikke er lønnsomt å privatisere kommunale barnehager (Østlandssendinga 21.05). For sent, sier leder i seksjon kirke kutur Fagforbundet Oslo, Randi Færevik.

Fagforbundet Oslo kjempet mot privatiseringen av barnehager i flere år, og advarte mot konsekvensene av det. Det hjelper våre berørete medlemmer lite at vi fikk rett, men det er vel sent at byråd for helse og utdanning, Anniken Hauglie, nå mener det kanskje ikke er lønnsomt å privatisere kommunale barnehager

Samtidig sier byrådet at de ser det som lite aktuelt å gå videre med salg og konkurranseutsetting av flere barnehager. (Byrådssak 120/15).

Om lag 170 ansatte, 750 barn og deres foresatte har vært kommunens prøvekaniner for det Byrådet har kalt for ”et prøveprosjekt”. En tredjedel av de ansatte har slutta.

I følge kommunens spesialbestilte rapport fra konsulentselskapet PricewaterhouseCoopers (PWC), var det mye penger å spare på privatisering, (opptil 380 millioner kroner ble det sagt.) Men en seinere rapport fra De Facto, bestilt av blant annet Fagforbundet, viste at både kvaliteten i barnehagen kunne bli dårligere og at privatisering med anbudsrunder etc. kunne bli mye dyrere en PWC antok. I tillegg påpekte rapporten fra De Facto at de ansattes pensjonsvilkår ble dårligere. Konkurranseutsetting hvert 6. år ville dessuten skape uro for brukere og ansatte.

Men til tross for protester fra fagforeninger, foreldre og ansatte ble privatiseringen gjennomført. Byråden innrømmer nesten nå at det ikke er lønnsomt privatisere kommunale barnehager. Da er det bare ideologien igjen.

Høyre, Krf og Venstre har konsekvent i to tiår sluppet til private firmaer på mange områder som før var offentlige. Med Oslo Kino gikk man veien om ”foretak”, så til A/S, deretter salg. Privatiseringen av Oslo kommune skjer skrittvis i ”prøveprosjekter”.

Høyrebyrådets privatiseringspolitikk må stoppes. Det er på tide med et nytt rødt byråd!