Brudd på arbeidsmiljøloven i Attendo er alvorlig. - Fagforbundet

Brudd på arbeidsmiljøloven i Attendo er alvorlig.

Fagforbundet Oslo ser alvorlig på brudd på arbeidsmiljøloven. Vi ønsker et ryddig arbeidsliv og gode lønns- og arbeidsforhold for alle våre medlemmer. Det har nå blitt avdekket alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven i Attendo som krever en gransking og oppfølging.

Granskingene som nå er iverksatt av Helseetaten og Attendo selv understreker alvoret i saken, men også en vilje til å rydde opp. Fagforbundet Oslo avventer granskingene og konklusjonen av disse. Vi forventer at Attendo rydder opp slik de har uttrykt. Av det som er avdekket av brudd så langt er Fagforbundet og Attendo enige om at dette er brudd som må rettes opp i. Dette er et godt utgangspunkt for oss til å ta vare på medlemmene våre, og kvaliteten på tjenestene.