Aksjon mot innstramminger i utlendingsloven - Fagforbundet

Aksjon mot innstramminger i utlendingsloven

Faner på Eidsvolld plass

MiRA-Senteret inviterte organisasjoner og relevante aktører til aksjon på Eidsvoll Plass utenfor Stortinget fredag 8.mai mot innstramminger i utlendingsloven og for et mer inkluderende og åpent samfunn.

Under slagordet "Sammen for et mer inkluderende og åpent samfunn" var det et godt oppmøte fra fagbevegelsen og andre. Randi Færevik, leder av seksjon for kirke, kultur og oppvekst holdt appell på vegne av Fagforbundet:

 

Fagforbundet Oslo, med sine rundt 38 000 medlemmer, støtter opp om aksjonen MiRA-Senteret har invitert til og stiller oss bak kravet om et mer inkluderende og åpent samfunn

Vi jobber for et solidarisk samfunn basert på frihet og likhet. Vi jobber for en mer human flyktningpolitikk og for å styrke forebyggende tiltak mot vold mot kvinner. Når vi står her i dag er det for å forsvare et samfunn basert på likeverd, frihet og trygghet for oss alle og individet.

Endringene som nå er foreslått, vitner om en utvikling vi ikke vil være med på. En utvikling der hensynet til kontroll og regulert innvandring, veier tyngre enn humane verdier. Dette vil få følger, ikke minst for kvinner og barn i sårbare situasjoner. Men også for mange andre mennesker.

Vi bryr oss fordi Vi lever i en global verden der folk mer enn tidligere flytter over landegrenser, møter nye mennesker, forelsker seg og stifter familie. De får seg jobb, bosetter seg og ønsker bare å leve vanlige liv. Mange av disse menneskene innstramningene vil ramme, er også medlem hos oss i Fagforbundet. Barn som rammes går i våre barnehager og skoler. Innstramningene vil ramme kollegaer, naboer, medmennesker.

Fagforbundet bygger sin virksomhet på frihet, likhet og solidaritet.

Hvis ordene vi er så stolte av, skal ha noen betydning, må vi vise samhold og solidaritet også i praksis. Derfor er vi med på markeringen i dag.

De som foreslår disse endringene, den blå blå regjeringa, ønsker å ta samfunnet vårt i en retning med mer mistenkliggjøring , innstramming og kontroll.

Det vil vi ikke være med på. Arbeiderklassen er internasjonal. Fagbevegelsen er internasjonal. Vi har heller ingen interesse av la oss splitte ut i fra hvor vi tilfeldigvis er født i verden.

Fagforbundet mener at et solidarisk samfunn fremmer demokrati og folkestyre, og hindrer undertrykking, utbytting og nød. Vi mener at    omtanke, solidaritet og samhold er grunnlaget for å skape et godt samfunn. På landets frigjøringsdag tilslutter vi oss aksjonen og spør ”Frigjøring - for hvem?”

I hvert fall ikke for alle de menneskene som dette nye lovforslaget vil ramme.