Oslo kommune har levert første krav/tilbud - Fagforbundet

Oslo kommune har levert første krav/tilbud

Rådhuset i Oslo
(Foto: Oslo kommune)

Oslo kommune vil legge rammen fra frontfaget til grunn for årets oppgjør, og åpner for et sentral håndtering av rammen. KAH kommer med sitt andre krav torsdag 30. april.

I  sitt krav tilbud skriver Oslo kommune at de legger på denne bakgrunn rammen fra frontfaget til grunn for årets oppgjør.

For Oslo kommune er det viktig at tariffoppgjørene bidrar til at kommunen kan rekruttere og beholde arbeidskraft med høy kompetanse. Kommunens utgangspunkt er at så mye som mulig av disponibel ramme bør anvendes til lokale forhandlinger. Etter en totalvurdering er kommunen likevel innstilt på å vurdere en sentral håndtering av rammen i årets oppgjør, der tillegg i all hovedsak gis som en prosentvis økning av satsene på Oslo kommunes lønnstabell.

 

Les hele Krav 1 her

Dokumenter