Mellomoppgjøret 2015 for dyrepleiere og klinikkassistenter - Fagforbundet

Mellomoppgjøret 2015 for dyrepleiere og klinikkassistenter

Årets lønnsforhandlinger i NHO-området ble ferdigstilt rett før påska, og som et samordnet oppgjør betyr dette at de sentrale lønnsforhandlingene i 2015 for dyrepleiere og klinikkassistenter er ferdigstilt.

Årets ramme for oppgjøret er 2,7 %. Det vil si at man forventer en årslønnsvekst (vekst i gjennomsnittslønn for hele 2015) på om lag 2,7 %. 

Innberegnet i ramma er 1 % overheng fra fjorårets oppgjør. Dyrepleiere og klinikkassistenter er blant flere som får det framforhandlede lavlønnstillegget på kr 1,75 pr. time i generelt tillegg. Ytterligere lønnsdannelse skal foregå lokalt.

Lokale forhandlingene skal følge bestemmelsene i tariffavtalens § 3, del 2, og ta utgangspunkt i virksomhetens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og fremtidsutsikter. Resultatet kan da medføre tillegg som går utover ramma. Fagforbundet understreker at det skal føres reelle lokale forhandlinger, framlegges nødvendig underlag og settes opp protokoll.

Ved spørsmål, ta kontakt med karianne.hansen.heien@fagforbundet.no