Felles pensjonskrav i kultursektoren - Fagforbundet

Felles pensjonskrav i kultursektoren

I dag klokka 12.00 overleverte en samlet arbeidstakerside krav til Spekter om hybridpensjon for ansatte i operaen, orkestre og teatre.

LO Stat (NTL, Fagforbundet, Musikernes Fellesorganisasjon) SAN (Norsk Lektorlag), Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere overleverte felles krav om pensjon til arbeidsgiverforeningen Spekter om pensjonsordning til ansatte i operaen, orkestre og teatre (Spekter område 1). Kommer ikke partene til enighet, går lønnsoppgjøret til mekling.

Krever hybridpensjon

Ansattes organisasjoner krever felles pensjonsordning for kultursektoren, og en ordning hvor all risiko ikke flyttes over på de ansatte. Arbeidstakersida krever at Spekter kommer ansatte i møte på at en ny pensjonsordning skal være rettferdig og trygg:

  • Felles pensjonsordning for hele sektoren
  • Pensjonen skal være lik for kvinner og menn.
  • Pensjonen skal være forutsigbar.
  • Pensjonen skal vare livet ut.
  • En ny pensjonsordning må omfatte frilansere. Mange frilansere har i dag svært uforutsigbar pensjon.

Gir forutsigbarhet

Ansattes organisasjoner kommer med kravet om hybridpensjon arbeidsgiverne i møte, fordi hybriden løser virksomhetenes problem med høye fremtidige pensjonsutgifter i regnskapene. Ekspertene er entydige i at hybridpensjon gir virksomheten forutsigbarheten de etterspør. Med hybridordningen tar de ansatte sin del av ansvaret.

– Vi er villig til å være med på en dugnad, der risikoen deles mellom arbeidsgiver og ansatte, derfor krever vi hybridpensjon. Nå er det opp til virksomhetene å vise vilje til å forhandle. Vise vilje til å ta ansvar, sier Eivind Gran, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder.

Fakta om hybridpensjon

Arbeidsgivernes ønske

Ansattes organisasjoner minner om at det var Spekter og arbeidsgiverne som tok initiativ til å endre ansattes pensjon i kultursektoren, for å bedre budsjettsituasjonen.

– Overgang til ny pensjon må ikke medføre drastiske kutt i opptjent pensjon, eller medføre betydelig usikkerhet for den enkelte ansatte, sier Gran.

Hybriden leverer på alle områder arbeidsgiverne etterspør, samtidig sikres ansatte fortsatt gode pensjoner.

– Forhandlingene om kvaliteten og innholdet i pensjonsordningen blir derfor nå et verdispørsmål, ikke et regnskapsproblem, fremhever Gran. 

Til mekling uten enighet

Kommer ikke partene til enighet, går lønnsoppgjøret til mekling. Ansattes organisasjoner har tro på en løsning.

– Våre medlemmer har i dag ytelsespensjon som garanterer 66 prosent av sluttlønna etter 30 år. Den lever medlemmene godt med. LO Stat trenger derfor ikke å godta ordninger der ansattes pensjoner settes i spill, understreker Eivind Gran.

Tre pensjonsalternativer

I 2014 kom hybridpensjonen, og vi fikk en tredje tjenestepensjon i Norge. Dette er forskjellene på dagens pensjoner:

  • Hybridpensjon: Ansvar deles mellom den ansatte, arbeidsgiver og forsikringsselskap.
  • Ytelsespensjon: Ansvar ligger på arbeidsgiver og forsikringsselskap.
  • Innskuddspensjon: Ansvar ligger på den ansatte. 

Dette er forhandlingenes gang

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør.  I utgangspunktet forhandler de ansattes organisasjoner og Spekter kun om penger i et mellomoppgjør. I fjorårets hovedoppgjør ble det imidlertid åpnet for å forhandle om pensjon for ansatte i operaen, orkestre og teatre.

15. april startet de innledende forhandlingene mellom de ansattes organisasjoner og Spekter (A-delen). A-delen gjelder for samtlige virksomheter i Spekter, og danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del). I B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. Deretter går oppgjøret tilbake til de ansattes organisasjoner og Spekter (Fase 3).

De ansattes organisasjoner fremmet krav om felles pensjonsordning i A-delen. Spekter på sin side ønsket ikke å forhandle pensjon sentralt. LO Stat skrev da en protokolltilførsel om at pensjon ikke skal avtales ute på virksomhetene. Tillitsvalgte på virksomhetene har fulgt protokolltilførselen, og ikke forhandlet om pensjon. Dermed havner pensjonsfloken på nytt hos de ansattes organisasjoner og Spekter. Det er disse fase 3-forhandlingene som starter i dag, med et samlet krav fra alle ansattes organisasjoner.

Pressemelding, hybridpensjon 

Pressemelding, forhandlingsstart

Les også: Dragkamp om pensjon

 

Følgende virksomheter er omfattet av forhandlingene i Spekter område 1:

Den norske Opera & Ballett Det Norske Blåseensemble anno 1734 Kilden Teater og Konserthus /Kristiansand Symfoniorkester Nordnorsk Opera og Symfoniorkester Operaen i Kristiansund Oslo-Filharmonien Stavanger Symfoniorkester Stiftelsen Harmonien Trondheim Symfoniorkester Beaivvás Sámi Teáhter Brageteatret Carte Blanche Den Nationale Scene Det Norske Teatret Haugesund Teater Hordaland Teater Hålogaland Teater Kilden Teater- og Konserthus Nationaltheatret Nordland Teater Nord-Trøndelag Teater Oslo Nye Teater Riksteatret Rogaland Teater Sogn og Fjordane Teater Teater Ibsen Teater Innlandet Teatret Vårt Trøndelag Teater

10 områder i Spekter

Spekter er delt inn i 10 områder, og noen av dem har flere overenskomster. Slik er inndelingen:

1. Orkestre og teatre

2. Norges Bank

3. Avinor

4. Lovisenberg

5. Nettbuss AS

6. NRK

7. NSB

8. Posten

9. Øvrige virksomheter

10. Helseforetak