Enighet mellom LO og SAMFO - Fagforbundet

Enighet mellom LO og SAMFO

LO og SAMFO (samvirke­foretakenes arbeids­giver­organisasjon) ble i dag enige om ny tariffavtale for LOs rundt 9 000 medlemmer i kooperasjonen.

Resultatet har en ramme tilsvarende mellomoppgjøret i LO – NHO-området, og har en god lav- og likelønnsprofil.

Resultatet får i første omgang ingen direkte konsekvenser for Fagforbundets medlemmer fordi det ikke er avtalt noen sentrale tillegg for ansatte omfattet av overenskomsten mellom SAMFO og Fagforbundet/LO.

Nå skal den avtalte ramma forhandles om lokalt. De lokale forhandlingen skal være ferdig seinest i løpet av september. Forhandlingsgrunnlag for lokale tillitsvalgte er sendt ut fra forhandlingsavdelinga.

 

Les mer om oppgjøret på LOs nettside

Dokumenter