Enighet mellom LO Stat og Spekter - Fagforbundet

Enighet mellom LO Stat og Spekter

Innledende forhandlinger mellom LO Stat og Spekter (A-delen) for 52.000 ansatte er sluttført. Resultatet er et lønnsoppgjør på linje med LO-NHO, det såkalte frontfaget.

LO Stat krevde et tillegg på 3.413 kroner til de som tjener 388.013 kroner eller mindre og fikk gjennomslag, med unntak for områdene 4 og 10, der forhandlingene ikke avsluttes i denne fasen.

A-delen gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del). I B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3). Kommer ikke partene til enighet, går lønnsoppgjøret til mekling. I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde kalt A2.

Ønsker felles pensjon

I utgangspunktet forhandler LO Stat og Spekter kun om penger i et mellomoppgjør. I fjorårets hovedoppgjør ble det imidlertid åpnet for å forhandle om pensjon for ansatte i operaen, orkestre og teatre.

LO Stat ønsker en felles pensjonsordning for denne sektoren, ikke for hver enkelt virksomhet. Spekter på sin side ønsket ikke å forhandle pensjon sentralt.

LO Stat har skrevet en protokolltilførsel om at pensjon ikke skal avtales ute på virksomhetene. Dermed havner pensjonsfloken på nytt hos de sentrale partene senere i Spekter-oppgjøret.

LO Stat krever en ordning hvor all risiko ikke flyttes over på de ansatte. Videre krever LO Stat at pensjonsordningen skal være rettferdig. Den skal være lik for kvinner og menn. Den skal være forutsigbar og trygg. Pensjonen skal også vare livet ut.

Spekter er delt inn i 10 områder, hvor noen av dem har flere overenskomster:

 1. Orkestre og teatre
 2. Norges Bank
 3. Avinor
 4. Lovisenberg
 5. Nettbuss AS
 6. NRK
 7. NSB
 8. Posten
 9. Øvrige virksomheter
 10. Helseforetak