Yrkesfaglige kurs 2015 - Fagforbundet

Yrkesfaglige kurs 2015

Her finner du en samlet oversikt over de yrkesfaglige kursene Fagforbundet Oslo arrangerer. Sjekk også tilbudet til din lokale fagforening.

Organisasjonsfaglige kurs finner du her 

Kjære medlem i Fagforbundet Oslo


Seksjonsstyrene i de fire yrkesseksjonene i Fagforbundet Oslo gir hver for seg yrkesfaglige kurstilbud til Fagforbundets medlemmer. Vi har i vårt arbeid tatt sikte på å nå bredt og omfattende, slik at flest mulig av Fagforbundets medlemmer vil ha nytte av kurstilbudene.

Noen av kursene er aktuelle for medlemmer på tvers av seksjonstilknytning og er derfor plassert under en felles del i kurskatalogen.

Vårt ønske er at flest mulig av medlemmene i Fagforbundet Oslo vil finne kurstilbudene interessante og nyttige.

Alle yrkesfaglige kurs/konferanser blir kunngjort på Fagforbundet Oslos nettsider. I tillegg sendes det ut informasjon og plakater til Fagforbundet Oslos fagforeninger til oppslag på arbeidsplassene.

Alle kursene er gratis for medlemmer i Fagforbundet Oslos fagforeninger.


Lykke til!

 

Med vennlig hilsen
FAGFORBUNDET OSLO 

 

Lena Slåen, seksjon kontor og administrasjon, Lars Ole Beichmann, Seksjon samferdsel og teknisk, Helge Sporsheim, seksjon helse og sosial og Randi Færevik, Seksjon kirke, kultur og oppvekst

 

FELLES

Hvordan skape et bedre arbeidsmiljø?
Innhold: Hvordan kan ansatte og vernetjenesten på en arbeidsplass sammen skape et bedre arbeidsmiljø?
Målgruppe: Alle yrkesgrupper inkludert vernetjenesten
Tid: Vår
Sted: Fagforbundet Oslos kurslokaler, Apotekergata 8

Kunngjøres på Fagforbundet Oslos nettsider og på e-post til Fagforbundet Oslos fagforeninger

Kommunikasjon som våpen og konflikthåndteringsverktøy
Innhold: Kurset tar for seg hvordan man kan takle trusler i ulike arbeidssituasjoner. Hva betyr det å være offentlig tjenestemann? Hva kan tillitsvalgte og verneombud gjøre i slike situasjoner?
Målgruppe: Vektere, trafikkbetjenter, kontrollører, sjåfører, portører, badeansatte, resepsjonsansatte, NAV – ansatte og andre som risikerer å komme i truende situasjoner i sitt arbeid
Tid: Høst
Sted: Fagforbundet Oslos kurslokaler, Apotekergata 8

Kunngjøres på Fagforbundet Oslos nettsider og på e-post til Fagforbundet Oslos fagforeninger


Arbeidsgivers styringsrett
Målgruppe: Ledere med personal ansvar
Innhold: Vi kommer nærmere tilbake med tema
Tid: Høst
Sted: Fagforbundet Oslos lokaler i Apotekergata 8


SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK


Stell, vedlikehold, verneutstyr og teknikk ved bruk av motorsag

Innhold: Kunnskap om forskrifter om verneutstyr
Sikkerhetsrutiner ved bruk av motorsag
Opplæring i stell og vedlikehold av motorsag
Praktisk bruk av motorsag
Målgruppe: Ansatte som bruker motorsag i jobben og medlemmer som bruker motorsag privat
Tid: 29. april
Søknadsfrist:13. april
Sted: Greveveien, Maridalen

Kunngjøres på Fagforbundet Oslos nettsider og på e-post til Fagforbundet Oslos fagforeninger


Insta 800, om innføring og bruk av Insta 800 på den enkelte arbeidsplass
Innhold: Hva er Insta og hvordan bruker vi dette kvalitetsprogrammet i praksis, hvordan påvirke at arbeidsgiver tar dette i bruk?
Målgruppe: Tillitsvalgte, renholdere, renholdsledere
Tid: Høst
Sted: Fagforbundet Oslos lokaler
Kunngjøres på Fagforbundet Oslos nettsider og på e-post til Fagforbundet Oslos fagforeninger


Seksjonskonferanser
Målgruppe: Seksjonsleder og seksjonsstyret i fagforeningene.
Det vil bli arrangert 3 seksjonskonferanser en vår og en høst. Seksjonen vil i tillegg avholde møter med mindre grupper av seksjonskontaktene i fagforeningene
Tid: En samling vår to samlinger høst

Seksjonsstyret i fylkeskretsen
En samling for seksjonsstyret i fylkeskretsen for å gå gjennom roller, oppgaver og samhandling mellom styrerepresentantene, samt planlegge gjennomføring av seksjonens oppgaver.

Temakveld for renholdere på renholderens dag
Innhold: Det vil bli et faglig tema for renholdere.
Sted : Fagforbundets lokaler Apoteker gata 8.
Tid: 7. desember 2015


Sertifisering av egne forelesere på Insta 800.

Temakveld for dyrepleiere

 

SEKSJON HELSE OG SOSIAL

Helse og sosial dagen 1
En dag med aktuell temaer innen for helse- og sosialområdet.
Målgruppe: Helse og sosialpersonell
Tid: Vår
Sted: Fagforbundet Oslos lokaler
Søknadsfrist: Kunngjøres på Fagforbundet Oslos nettsider og på e-post til Fagforbundet Oslos fagforeninger

Forum for seksjonsstyrene i fagforeningene
En dag med aktuell temaer for seksjonsarbeidet.
Målgruppe: seksjonsstyrene
Foreleser:
Tid: Vår
Sted: Fagforbundet Oslos lokaler
Søknadsfrist: Det sendes ut innkalling

Skolepresentasjon
Skolere en skolebesøkspatrulje, i samarbeid med ungdomsutvalget, til å kunne reise ut på skolebesøk.
Målgruppe: Yrkesutøvere
Tid: Høst
Sted: Fagforbundet Oslos lokaler
Søknadsfrist: Det sendes ut innkalling

Helse og sosial dagen 2
En dag med aktuell temaer innen for helse og sosialområdet.
Målgruppe: Helse og sosialpersonell
Tid: Høst/vinter
Sted: Fagforbundet Oslos lokaler
Søknadsfrist: Kunngjøres på Fagforbundet Oslos nettsider og på e-post til Fagforbundet Oslos fagforeninger

Forum for seksjonsstyrene i fagforeningene
En dag med aktuell temaer for seksjonsarbeidet.
Målgruppe: seksjonsstyrene
Tid: høst/vinter
Sted: Fagforbundet Oslos lokaler
Søknadsfrist: Det sendes ut innkalling


SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST

Ta mangfold og arbeidsmiljø på alvor
Innhold: Kurset utfordrer fordommer og diskriminerende holdninger og handlinger i
et flerkulturelt perspektiv.
Målgruppe: Alle som jobber med mennesker
Tid: Høst
Sted: Fagforbundet Oslos lokaler, Apotekergata 8
Kunngjøres via Fagforbundet Oslo

Tilbud til ABLU – studenter (Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning)
Målgruppe: Studenter
Tid: Mai/ juni
Sted: Fagforbundet Oslos Kurslokaler, Apotekergata 8
Studentene blir tilskrevet.
Studentene vil også få tilbud om ”Frokostmøter” (0830 – 1100) med aktuelle tema i løpet av året.
Studentene blir tilskrevet og link blir lagt ut på HIOAs ”fronter”

Nettverk for AKS (aktivitetskole ansatte)
AKS nettverket skal bidra til at medlemmene får utviklet seg faglig og personlig gjennom erfaringsutveksling. Nettverket skal samtidig bidra til at Fagforbundet Oslo får tilgang på den fagkunnskapen som skal sikre en best mulig behandling av saker som er viktig for medlemmene. Målsettingene er også at nettverkets medlemmer skal få faglig påfyll.
Tid: Ca. hver 6. uke
Sted: Fagforbundet Oslo, Apotekergata 8
Kunngjøres via Fagforbundet Oslo
Påmelding til fylke-oslo@fagforbundet.no

Nettverk for lærere 
Nettverk for lærere starter opp medio mai 2015. Interesserte kan melde seg på til randi.faerevik@fagforbundet.no eller fylke-oslo@fagforbundet.no


Kurs i digital kinoteknikk
Innhold: Digital kino- historikk, utvikling. Digital kinofilm. Projeksjon og projeksjonssystemer. Lyd og lydanlegg. Automasjon og kontroll av anlegget. #D, andre digitale formater og analog film.
Målgruppe: Kinoansatte som har ansvar for filmvisning og andre som er interessert i digital kinoteknikk.
Tid: Høst
Kunngjøres via Fagforbundet Kultur

Kurs om ”Framtidas bibliotek”
Innhold: Biblioteket har fremdeles en viktig funksjon i dagens samfunn. Men kan vi være optimister på bibliotekets vegne i en tid med søkermotorer, e- bøker, digitale medier osv.? Hvordan vil framtidas bibliotek se ut?
Målgruppe: Bibliotekansatte, ansatte i skole og oppvekstsektoren og andre interesserte
Tid: Høst
Sted: Fagforbundet Oslos kurslokaler, Apotekergata 8
Kunngjøres via Fagforbundet Kultur og Fagforbundet Barn og Oppvekst

Seksjonstyret i Fylkeskretsen
En samling for seksjonstyret i fylkeskretsen for å gjennomgå roller, oppgaver og samhandling med styrerepresentantene. Planarbeid og gjennomføring av seksjonens oppgaver.
Seksjonssamling SKKO- 2 samlinger vår og høst.


SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON


Nettverk arkiv
Innhold: Frokostmøte med aktuelt tema
Målgruppe: Ansatte som har arkiv som hovedoppgave
Tid: vår
Sted: Fagforbundet Oslos lokaler Apotekergata 8
Kunngjøres på Fagforbundet Oslos nettsider og på e-post til Fagforbundet Oslos fagforeninger

Nettverk IKT
Innhold: Frokostmøte med aktuelt tema
Målgruppe: Ansatte som har ikt som hovedoppgave
Tid: Vår
Sted: Fagforbundet Oslos lokaler Apotekergata 8
Kunngjøres på Fagforbundet Oslos nettsider og på e-post til Fagforbundet Oslos fagforeninger


Excel
Innhold: Vi kommer nærmere tilbake med tema
Målgruppe: Alle som har behov for å bruke excel i jobb
Kunngjøres på Fagforbundet Oslos nettsider og på e-post til Fagforbundet Oslos fagforeninger
Tid: Vår
Sted: Fagforbundet Oslos lokaler i Oslo

Nettverk kontoransatte
Innhold: Frokostmøte med aktuelt tema
Målgruppe: Ansatte som jobber på kontor som hovedoppgave
Tid: Vår
Sted: Fagforbundet Oslos lokaler Apotekergata 8
Kunngjøres på Fagforbundet Oslos nettsider og på e-post til Fagforbundet Oslos fagforeninger


Nettverk IKT
Innhold: Frokostmøte med aktuelt tema
Målgruppe: Ansatte som har ikt som hovedoppgave
Tid: Høst
Sted: Fagforbundet Oslos lokaler Apotekergata 8
Kunngjøres på Fagforbundet Oslos nettsider og på e-post til Fagforbundet Oslos fagforeninger

Presentasjonsteknikk
Innhold: Kommunikasjonssirkelen, språkbruk, uttale, illustrasjoner, historiefortelling, kroppsspråk, øyekontakt, stemmebruk. Hvordan takle nervøsitet
Målgruppe: Medlemmer innenfor kontor og administrasjon
Tid: Høst
Sted: Fagforbundet Oslos lokaler i Apotekergt.8
Kunngjøres på Fagforbundet Oslos nettsider og på e-post til Fagforbundet Oslos fagforeninger

Nettverk arkiv
Innhold: Frokostmøte med aktuelt tema
Målgruppe: Ansatte som har arkiv som hovedoppgave
Tid: Høst
Sted: Fagforbundet Oslos lokaler Apotekergata 8
Kunngjøres på Fagforbundet Oslos nettsider og på e-post til Fagforbundet Oslos fagforeninger

Nettverk kontoransatte
Innhold: Frokostmøte med aktuelt tema
Målgruppe: Ansatte som jobber på kontor som hovedoppgave
Tid: Høst
Sted: Fagforbundet Oslos lokaler Apotekergata 8
Kunngjøres på Fagforbundet Oslos nettsider og på e-post til Fagforbundet Oslos fagforeninger

Seksjonskonferanser
Målgruppe: Seksjonsleder + seksjonsstyre i fagforening
Det vil bli arrangert 3 seksjonskonferanser en vår og to høst. Seksjonen vil i tillegg avholde møter med mindre grupper av seksjonskontaktene i fagforeningene
Tid: En samling vår to samlinger høst
Søknadsfrist: Det sendes ut innkalling

Seksjonsstyret på fylket
En samling for seksjonsstyret i fylkeskretsen. For å gå gjennom roller, oppgaver og samhandling mellom styrerepresentantene. Planlegge gjennomføring av seksjonens oppgaver.
Søknadsfrist: Det sendes ut innkalling