– Regjeringa har skjulte motiver - Fagforbundet

– Regjeringa har skjulte motiver

gerdkristiansen_10
LO-leder Gerd Kristiansen (Foto: Trond Isaksen, LO.)

LO-lederen mener omfattende privatisering er målet med kommune­reformen.

– Jeg tror motivasjonen bak det regjeringa nå har satt i gang ikke handler om bedre tjenester eller mer demokrati. Det handler blant annet om å lage større enheter sånn at dette blir interessant for private aktører. Små kommuner er ikke interessant nok for private aktører, det blir rett og slett for smått. De vil ikke kunne tjene nok penger på dagens kommunegrenser, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

Les også: –Lokkemat for kommunesammenslåing

Ikke behov for en så omfattende reform

I regi av Lokalsamfunnsforeningen deltok Kristiansen i et debattpanel hvor kommunereformen var tema. LO-lederen var i sitt innlegg kritisk til hvordan regjeringa nå presser fram en reform hun ikke ser behovet for.

– Regjeringa har ikke lagt fram materiale som viser behov for en slik omfattende reform. Regjeringa har heller ikke i forkant av reformen klargjort hva oppgavefordelingen mellom kommuner, fylker og stat vil være. Det er ikke helt klart hva dette med «robuste kommuner» er et svar på, sier Kristiansen. 

Hastverksarbeid

LO-lederen tror regjeringas hastverk skyldes frykten for et nytt flertall og en ny regjering etter neste stortingsvalg.

– Vi har vært kritiske til både mål, tempo, retning og prosess i den jobben regjeringa gjør. Det at reformen skal gjennomføres svært raskt gir lite rom for læring og justering av kursen underveis, sier Kristiansen.

– Ut av regjeringskontorene fortere enn svint

Kristiansen tror årets kommunevalg vil være første steg mot nytt flertall i 2017, samtidig er hun bekymra for hvor mye ugagn regjeringa kan finne på framover.

– Vi har en markedsliberalistisk regjering i dag. Vi ser hver eneste dag at de på alle områder tilrettelegger for konkurranseutsetting og privatisering. Jeg tror vi kommer til å få merke dette i stor grad framover. Vi må få de ut av regjeringskontorene fortere enn svint, før de gjør mer skade enn de allerede har gjort, sier Kristiansen.

Vanlige folk berøres

Med over 850 000 medlemmer i ryggen er LO-lederen en viktig aktør i debatten om hvordan landet skal organiseres.

– LO har en sterk interesse for organiseringen av kommunesektoren. Vi har mange medlemmer der direkte – særlig kvinner. Dessuten bor alle våre medlemmer i en kommune, og kommunale tjenester vokser i betydning ettersom landet vårt utvikler seg til å bli stadig rikere.

Kompetanse viktigere enn antall kommuner

LO mener en kompetansereform er viktigere enn en antallsreform. Når kravet til tjenestene øker, må samfunnet prioritere de som jobber med å utføre dem.

– Mer videreutdanning på arbeidsplassene, oppvurdering av fagarbeiderne, og faste, hele stillinger som gjør at man kan rekruttere i de sektorene som vi vet vil trenge både varme hender og kloke hoder i framtida er stikkord for en kompetansereform, sier Kristiansen.

Fagforbundets veileder om kommunereformen.