Topplønn for private hjelpepleiere i hjemmetjenesten: 301.577 kroner - Fagforbundet

Topplønn for private hjelpepleiere i hjemmetjenesten: 301.577 kroner

Elias tjener mindre enn tenåringer på McDonalds. Topplønn for hjelpepleiere i tariffavtalen med NHO er 301 577 kroner. I Oslo kommune kan man oppnå 417 800 kroner.