Nyhetsbrev fra faggruppe i NAV - Fagforbundet

Nyhetsbrev fra faggruppe i NAV

Her finner du nyhetsbrev nr. 1/ 2015 fra faggruppe NAV

Aktivitetsplikt på verdigheten løs

Regjeringens forslag om aktivitetsplikt viser en dømmende holdning overfor sosialhjelpsmottakere, mener Britt Silseth, leder i Seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet. Den prinsipielle forskjellen mellom dagens praksis og de nye presiseringene om aktivitetsplikt, er ifølge Fagforbundet, at Nav-kontorene nå skal sette vilkår om at sosialhjelpsmottakere skal gjøre noe aktivt for å motta økonomisk stønad, mot dagens bestemmelse om at de kan sette vilkår. – Forslaget skjærer alle mottakere av sosialhjelp over en kam, sier Britt Silseth i Fagforbundets ledelse til Fagbladet. Les mer

Et midlertidig botilbud gir hjelp til personer i akutt bolignød og sparer Bodø kommune for millionbeløp.

Bolig Nu åpnet 5. mai 2014 i Bodø sentrum. Her kan personer som trenger bolig, og det nu! - som bodøværingene sier det - få en overnattingsplass i opptil tre måneder, samt praktisk bistand for å komme seg videre i boligmarkedet og livet. Det er sju hybler i bygget, samt felles stue og felles kjøkken. – Vi kan ta i mot par også, for et par av hyblene har store senger. Vi har også en krisehybel uten kjøleskap, forteller prosjektleder for Bolig Nu, Hanne Olaussen. 49 personer har fått tilbud ved Bolig Nu i løpet av første halvår, og de har stort sett hatt fullt belegg hele veien. Tiltaket er bemannet med 3 1/2 årsverk fordelt på to hele og tre halve stillinger. To personer jobber på dagtid, en går ettermiddag/kveld og Nokas har tilsyn om natta. Beboerne får ikke husleiekontrakt, men det inngås en bo- og oppfølgingsavtale som sier noe om perioden avtalen gjelder for og gjensidige forventninger under boforholdet. Det er ikke gratis å bo her. De som er i stand til det må betale husleie Les mer

Familiemedlemmer kan ikke lenger få dekket reiseutgiftene til Norge

Fra og med 1. januar 2015 er det ikke lenger mulig for familiemedlemmer av flyktninger og andre som er i en vanskelig økonomisk situasjon å søke om støtte til reisen til Norge. Dette har Stortinget bestemt. Les mer

Ny chat-tjeneste: 800Gjeld

Tirsdag 6. januar åpnes nok en chat-tjeneste, denne gang om økonomisk rådgivning (800Gjeld). Åpningstiden er hverdager 10-15. Les mer