Stopp samarbeidet med Habima! - Fagforbundet

Stopp samarbeidet med Habima!

palestina

Fagforbundet Oslo tilslutter seg punktdemonstrasjon mot samarbeidet mellom Nationalteateret og Israels nasjonalteater Habima den 15. januar kl. 18.30

Palestinakomiteen, Samarbeidskomiteen for akademisk og kulturekk boikott av Israel (Akulbi) og frie kunstnere fra TeaterTanken avholder en punktdemonstrasjon mot samarbeidet mellom Nationalteateret og Israel nasjonalteater Habima. Demonstrasjonen finner sted på plassen utenfor hovedinngangen til Nationaltheatret i forbindelse med premieren på Nationalteatrets bidrag til det mye kritiserte prosjektet «Terrorisms».

Punktdemonstrasjonen skal være 15. januar kl. kl.18.30 til ca 20.00.

Habima er Israels nasjonale teater og er engasjert i forstillinger på okkupert område. Fagforbundet, som organiserer ansatte ved Nationalteateret i Oslo, mener samarbeidet med Habima bidrar til å normalisere Israles okkupasjon av Palestina og bygging av ulovlige bosetninger. Fagforbundet Oslo tilslutter seg derfor punktdemonstrasjonen, og oppfordrer medlemmer til å delta.

Parolene for arrangementet er:

  • Bryt samarbeidet med Israels nasjonalteater Habima
  • Ikke støtt Israels ulovlige bosetninger
  • Habima bidrar til brudd på folkeretten
  • Nationaltheatret legitimerer okkupasjon med forestillingen «Vi tygger på tidens knokler»

I sitt brev skriver arrangørene:

Markeringen er ledd i en nasjonal kampanje for å bryte norske samarbeid med selskaper og akademiske og kulturelle institusjoner, som virker i Israels illegale bosetninger i Palestina.

Nationaltheatret samarbeider med det israelske najonalteateret Habima, i et EU-finansiert prosjekt som kalles ”Terrorisms”. Habima opptrer jevnlig i den ulovlige bosettingen Ariel inne på den okkuperte palestinske Vestbredden. Dette bidrar til brudd på folkeretten. Siden Israels brudd på internasjonale lover ikke møter nok press på mellomstatlig nivå, har boikott av varer og tjenester produsert i de ulovlige bosetningene, samt kultur og akademia som virker inne i bosetningene presset seg frem som et nødvendig virkemiddel.

Hanne Tømta -Nationaltheatrets sjef, skrev i et brev til Habima at Habima måtte trekke seg fra samarbeidet hvis de ikke sluttet å spille i den illegale bosettingen. Habima svarte at det var uaktuelt å slutte spille i bosetningene. Istedenfor å bryte samarbeidet som først var forespeilet, har Nationaltheatret valgt å fortsette samarbeidet med forestillingen «Vi tygger på tidens knokler» som skal vises i sammenheng med Habimas bidrag i Stuttgart juni 2015. Dette til tross for at Habima allerede i februar i 2015 skal opptre på nytt i den illegale bosetningen Ariel.

Kulturinnslag i de illegale bosettingene er i høy grad med på at normalisere disse som en permanent del av Israel. Disse bosetningene er allment ansett som et av de største hindrene for en fredelig og rettferdig løsning på konflikten. Vi i Norge har nå en mulighet å sende en tydelig signal til Israel om at vi ikke aksepterer disse bosettingene –gjennom å trekke vårt Nationaltheatret ut fra prosjektet. Hvis prosjektet får fortsette legitimerer vi Israels okkupasjonspolitikk og kolonialiseringen av Palestina.

Nationaltheatret unnlater å gjøre oppmerksom på at forestillingen "Vi tygger på tidens knokler " er en del av samarbeidet med Habima. Markeringen ønsker derfor å gjøre dette tydelig for offentligheten.