Fagforbundet advarer mot lovbrudd på gravlundene - Fagforbundet

Fagforbundet advarer mot lovbrudd på gravlundene

Klubbleder og hovedtillitsvalgt, Glenn Larsen, i Gravferdsetaten mener det er lovbrudd når etaten tar i bruk gamle graver på nytt uten at likene er gått i oppløsning